Kako sudjelovati u CEEPUS-u

Vrste i kategorije mobilnosti

U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su:

 

 

Kategorije mobilnosti

 

Osim triju osnovnih vrsta mobilnosti, u CEEPUS-u sve mobilnosti spadaju u jednu od četiriju kategorija, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti. Ovo su ujedno i kategorije mobilnosti u planu mobilnosti (traffic sheet): 

 

  1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca. 
  2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec. 
  3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti. 
  4. d) short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher.
CEEPUS mreže

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine. Više informacija o priključivanju u postojeće CEEPUS mreže, osnutku nove i uvjetima sudjelovanja potražite na poveznici.

CEEPUS u Hrvatskoj

Hrvatska je programu CEEPUS pristupila 1995. godine. Od početka hrvatskog sudjelovanja u programu do 2012. godine CEEPUS je provodilo ministarstvo nadležno za obrazovanje. Od siječnja 2012. godine operativna je provedba programa CEEPUS povjerena Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, dok je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i dalje nadležno za strateški aspekt provedbe.

 

U okviru provedbe CEEPUS-a u Hrvatskoj se godišnje iz državnog proračuna izdvajaju sredstva za 450 mjeseci stipendija za dolaznu mobilnost i sredstva za povrat putnih troškova za odlazne stipendiste. Hrvatska visoka učilišta u akademskoj godini 2015./2016. sudjeluju u 55 odobrenih mreža te u 6 Umbrella mreža.

 

Niže možete preuzeti popis hrvatskih visokih učilišta koja sudjeluju u odobrenim CEEPUS mrežama u tekućoj akademskoj godini.

 

Popis hrvatskih visokih učilišta u odobrenim mrežama 2019./2020.

Popis hrvatskih visokih učilišta u odobrenim mrežama 2018./2019.

 

 

Procedura za povrat putnih troškova

Od 12.6.2018. na snazi je nova procedura za povrat putnih troškova. 

Studenti i doktorandi imaju pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost, a nastavno osoblje najviše za dvije ostvarene mobilnosti tijekom jedne akademske godine. Obračun putnih troškova temelji se na paušalnim iznosima, utvrđenima prema zračnoj udaljenosti između matične ustanove stipendista i ustanove primateljice. 

Povrat putnih troškova vrši se prema uvjetima opisanima u novoj proceduri koja se nalazi na sljedećoj poveznici.

 

Česta pitanja

Odgovore na česta pitanja možete pronaći ovdje.

Kontakt

Nacionalni ured za CEEPUS

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

T: +385 (0)1 555 7855

F: + 385 (0) 1 5005 699

e-mail: ceepus@mobilnost.hr