HOME / Novosti /
Pomaknuti rokovi u ožujku za podnošenje prijedloga za Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+ za 2019. godinu

Pomaknuti rokovi u ožujku za podnošenje prijedloga za Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+ za 2019. godinu

Zbog tehničkih problema s prijavnim obrascima programa Erasmus+,  Europska komisija odlučila je produljiti rok za prijave kako bi podnositeljima zahtjeva omogućila dovoljno vremena za dovršetak svojih prijava na roku u ožujku. Rok je produljen do 26. ožujka 2019. do 12:00 sati za sljedeće aktivnosti:

 

  • KA201 Strateška partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja
  • KA202 Strateška partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • KA203 Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja
  • KA204 Strateška partnerstva u području obrazovanja odraslih
  • KA229 Školska partnerstva

 

Novi rokovi objavljeni su i na stranicama obrazaca za prijavu, a prijavitelji će biti pravodobno informirani o daljnjem razvoju događaja.

datum objave: 21.03.2019.