Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Snimka webinara Mogućnosti programa Erasmus+: natječaj za 2018. godinu
-- više --
„Shaping European Youth Policies in theory and practice“ - seminar na temu kreiranja politika u području rada s mladima
-- više --
Poziv na webinar u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
-- više --
Poziv na webinar „Mogućnosti programa Erasmus+ za savjetnike u profesionalnom usmjeravanju: natječaj 2018.“
-- više --
RISE informativni dan održan u Zagrebu
-- više --
<<<1 - 5 / 104>>>
Obavijesti
Pokrenut portal TAXEDU za informiranje mladih Europljana o porezima
-- više --
Prva godišnjica osnivanja Europskih snaga solidarnosti
-- više --
MZO poziva na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija visokog obrazovanja u sklopu ESF-a
-- više --
Međunarodni dan volontera
-- više --
Tranzicijska faza za Europske snage solidarnosti
-- više --
<<<1 - 5 / 178>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade