Potpora pri prijavi 2019.

Savjetovanje projektnih prijedloga

Savjetovanje projektnih prijedloga za drugi rok (30. travnja 2019.) bit će otvoreno od 26. ožujka do 16. travnja 2019. Više informacija možete pronaći ovdje.

 

Dodatne informacije za prijavitelje u području mladih

Mobilnost osoba koje rade s mladima (KA105)

 

Prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga za aktivnost Mobilnost osoba koje rade s mladima u kriteriju relevantnosti ocjenjivat će se uloga i djelokrug rada organizacije prijavitelja. U tom smislu, dodatno će se ocjenjivati kapaciteti prijavitelja, rad s mladima na lokalnoj razini, opis osoba koje rade s mladima i njihova prethodna iskustva relevantna za provedbu projekta, kao i povezanost osoba koje rade s mladima s organizacijom.

Nužno je u prijavnom obrascu navesti sve sudionike (i iz zemlje pošiljateljice i iz zemlje primateljice) bez obzira na to koja se podaktivnost u okviru Mobilnosti osoba koje rade s mladima prijavljuje te bez obzira na to potražujete li sredstva za sudionike ili ne.

 

Strateška partnerstva u području mladih (KA205)

 

Za projekte strateških partnerstava u području mladih za 2019. godinu kao prioritet od posebnog značaja za nacionalni kontekst odabran je Promoting quality youth work. Odabir prioriteta znači da će projekti koji se bave osnaživanjem osoba i organizacija koje rade s mladima, definiranjem standarda kvalitete, etičkih i profesionalnih standarda i uopće projekti koji će pridonijeti profesionalizaciji rada s mladima biti dodatno bodovani prilikom ocjene kvalitete, konkretno, kriterija relevantnosti. To ne znači da će dostupan proračun biti namijenjen isključivo projektima s uključenim navedenim prioritetom, kao ni to da će projekti koji se njime bave sigurno dobiti financijsku potporu. To, međutim, znači da će kvalitetni projekti koji su usmjereni na navedeni prioritet imati veću šansu da budu odabrani za financiranje.

 

U 2019. godini Agencija će, kao i do sada, na sva tri roka primati prijave za oba tipa strateških partnerstava: strateških partnerstava za razvoj inovacija te strateških partnerstava koja podupiru razmjenu dobrih praksi.

 

Podsjećamo na mogućnost aktivnijeg sudjelovanja mladih u strateškim partnerstvima prijavljivanjem Transnacionalnih inicijativa mladih. Obrazac za inicijative nalazi se u obrascu za Strateška partnerstva, a otvara se odabirom glavnog cilja projekta Exchange of Practices, nakon čega se u obrascu pojavljuje nove polje s pitanjem Is your project a Transnational Youth Initiative na koje je potrebno odgovoriti pozitivno. Da bi inicijativa bila valjana, trebaju je osmisliti, postaviti i provesti mladi. 

 

Prihvatljivost mobilnosti, odnosno Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, svedena je isključivo na situaciju kada je mobilnost nužna za ostvarivanje postavljenih ciljeva projekta. Ako je aktivnost planirana, potrebno je uz prijavu priložiti i plan rada (u slučaju da ih je više, za svaku od njih) iz kojeg će moći biti vidljiv sadržaj mobilnosti.

 

Projekti u okviru dijaloga s mladima (KA347) – obilježavanje Europskog tjedna mladih

 

Projekti u okviru KA3, uz sastanke mladih i donositelja odluka, provedbu strukturiranog dijaloga, konzultacije s mladima, fokus grupe, simulacije funkcioniranja demokratskih institucija itd., mogu uključivati i obilježavanje Europskog tjedna mladih. Europski tjedan mladih održava se svake dvije godine, a u 2019. održat će se od 29. travnja do 5. svibnja, uoči izbora za Europski parlament od 23. do 26. svibnja. Glavne teme bit će demokracija i mladi te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Više informacija o Europskom tjednu mladih u 2019. bit će objavljeno uskoro.

 

VAŽNO!

 

  • Neformalne skupine mladih – pri provjeri prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera koji su neformalne skupine mladih, utvrđivat će se njihova sukladnost s odredbama navedenim u Vodiču kroz program Erasmus+ (minimalan broj članova i njihova dob).

 

Posebno upozoravamo da u Hrvatskoj djeluju i neformalne skupine mladih čiji su članovi stariji od 30 godina, odnosno koje ne zadovoljavaju formalne kriterije propisane Vodičem kroz program Erasmus+. 

 

Tijekom razgovora s korisnicima te sudionicima projekata, uočeno je da neke organizacije naplaćuju kotizaciju za sudjelovanje u projektima te zakidaju sudionike za putne troškove njihovim djelomičnim ili potpunim neisplaćivanjem.

Takav način odnosa prema sudionicima projekata Agencija za mobilnost i programe Europske unije ne podržava jer navedeno nije u duhu programa Erasmus+ koji prije svega potiče sudjelovanje svih sudionika pod jednakim uvjetima i mogućnostima.

Organizacijama se preporuča da ne ulaze u takva partnerstva, odnosno pojedincima da ne sudjeluju u takvim projektima.

 

Savjetujemo mladima i njihovim roditeljima da se konzultiraju s Agencijom prije dogovaranja projektnih aranžmana s neformalnim skupinama mladih, odnosno da provjere osobe s kojima planiraju surađivati.

 

Pojedinci koji pristaju na takve uvjete sudjelovanja sami snose rizik neisplate putnih troškova. 

 

Radionica za pisanje projekata Razmjena mladih i Mobilnosti osoba koje rade s mladima

Radionicom za pripremu projektnog prijedloga za natječaj u okviru programa Erasmus+, aktivnosti Razmjena mladih i Mobilnosti osoba koje rade s mladima, želja nam je bila pružiti potporu i savjete za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga kako bi ostvario što bolji rezultat te potencijalno sufinanciranje za provedbu.

 

Radionica je bila vezana isključivo za prijavu projekata Razmjena mladih i Mobilnosti osoba koje rade s mladima, aktivnosti u okviru Ključne aktivnosti 1 u području mladih.

Radionica je održana u prostorima Agencije za mobilnost i programe EU u Zagrebu, 17. siječnja 2019. godine

 

Prezentaciju s radionice možete pronaći ovdje.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na mladi@mobilnost.hr.

 

Seminar - Mogućnosti prijave projekata u okviru područja neformalnog obrazovanja Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 1, Razmjene mladih za obrazovne ustanove

Seminar o mogućnostima prijave projekata Razmjena mladih organizirali smo 5. ožujka 2019. u prostorijama Kuće Europe u Zagrebu, u vremenu 10-16 sati.

 

Seminar je bio namijenjen osobama koje će u okviru svoje obrazovne ustanove razvijati i provoditi projekte Razmjena mladih. Svrha seminara bila je predstaviti mogućnosti Erasmus+ programa u području neformalnog obrazovanja za obrazovne ustanove i savjetovati kako što uspješnije prijaviti i provoditi projekte Razmjena mladih te kako pružiti podršku sudionicima pri njihovu aktivnom angažmanu u projektu te razvoju dodatnih znanja, vještina i kompetencija radi osobnog razvitka, razvitka buduće karijere i veće konkurentnosti na tržištu rada.

 

U okviru seminara demonstrirali smo i primjere dobre prakse uspješno provedenih projekata.

 

Neki od ciljeva seminara bili su:

 - upoznavanje s mogućnostima Erasmus+ programa u
   području Mladih;

 - bolje poimanje područja neformalnog obrazovanja;

 - priznavanje vještina, znanja i kompetencija stečenih

   neformalnim putem;

 - bolje razumijevanje uloge nastavnog osoblja u projektima

   Razmjena mladih;

 - razumijevanje uloge mladih u projektima Razmjena 

   mladih;

 - uvođenje u pisanje i provedbu projekata Razmjena

   mladih;

 - predstavljanje provedbe projekta kroz primjere iz prakse.

 

Prezentaciju s radionice možete pronaći ovdje.

Prezentacija s korisnim informacijama za prijavu projekata dijaloga s mladima (Ključna aktivnost 3)

Informativnu prezentaciju s korisnim naputcima za prijavu projekata dijaloga s mladima u sklopu Ključne aktivnosti 3 možete pronaći ovdje.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na mladi@mobilnost.hr.