Youth for Human Rights

Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu Youth for Human Rights - Mladi za ljudska prava koji promiče socijalnu uključenost kroz edukaciju o ljudskim pravima u području rada s mladima i neformalnog učenja.

 

Uz AMPEU, projekt okuplja još 6 nacionalnih agencija za program Erasmus+ u području mladih iz Estonije, Slovačke, Latvije, Belgije, Austrije i Njemačke, a koordinator je estonska nacionalna agencija Archimedes Foundation. Projekt je financiran u okviru natječaja Europske komisije za Socijalnu uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, a traje od prosinca 2016. do prosinca 2019.

 

Mrežne stranice projekta

www.youthwork4inclusion.eu

 

Ciljevi:

  • unaprijediti razumijevanje edukacije o ljudskim pravima u području mladih i podržati razvoj društvenih, građanskih i interkulturalnih kompetencija kod mladih
  • podržati mlade, osobe koje rade s mladima i druge stručnjake u provedbi edukacije o ljudskim pravima i promicanju socijalne kohezije
  • poboljšati kvalitetu rada s mladima i neformalnog učenja kroz umrežavanje i jačanje kapaciteta

 

Planirani rezultati:

  • mapiranje postojećih praksi edukacije o ljudskim pravima u pojedinim zemljama i međunarodnom kontekstu
  • razvijanje modelâ edukacije o ljudskim pravima i jačanje kapaciteta aktera u području mladih kroz treninge za:

    - 32 trenera
    - 320 osoba koje rade s mladima
    - 24 djelatnika nacionalnih agencija

  • RAY istraživanje "Razvoj kompetencija i jačanje kapaciteta za edukaciju o ljudskim pravima u području mladih"
  • oblikovanje preporuka za obrazovne institucije i reforme politika

 

Kako se uključiti?

Pozivi zainteresiranim trenerima, osobama koje rade s mladima i stručnjacima za aktivnosti osposobljavanja i umrežavanja bit će objavljeni ovdje. U 2018.: planirane su sljedeće aktivnosti:

  • međunarodni trening za trenere u Slovačkoj (4. – 10. lipnja)
  • nacionalni trening za osobe koje rade s mladima (rujan – listopad)
  • nacionalni seminar za obrazovne institucije i organizacije   (listopad – prosinac)

 

 

Kutak za studente

Kutak za mlade