HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): FuturE+, Bukurešt, Rumunjska, 12. – 15. ožujka 2019.; rok za prijavu: 10. veljače 2019. godine.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): FuturE+, Bukurešt, Rumunjska, 12. – 15. ožujka 2019.; rok za prijavu: 10. veljače 2019. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru pod nazivom FuturE+, koji će se održati u Bukureštu u Rumunjskoj od 12. do 15. ožujka 2019. godine u suorganizaciji rumunjske i hrvatske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Cilj tematskog seminara je analiza organizacijskih potreba programa Erasmus+ te prikupljanje povratnih informacija sudionika u svrhu što kvalitetnije pripreme formata novog obrazovnog programa Europske unije povezanog s europskim obrazovnim strategijama.

 

Teme i ciljevi koji će biti predstavljeni tijekom tematskog seminara su sljedeći:

  1. Identificirati jake točke programa Erasmus+, ali i one elemente koje je potrebno poboljšati
  2. Identificirati načine pomoću kojih će korisnici moći učinkovito implementirati nove elemente programa u svoje projekte
  3. Razrada potencijalnih rješenja sudionika za poboljšanje programa Erasmus+ u razdoblju koje slijedi (2021. - 2027.)

 

Očekivani rezultati tematskog seminara: iskoristiti dosadašnja iskustva korisnika u svrhu unaprjeđenja programa Erasmus+; upoznati nove elemente Programa predložene od strane Europske komisije te sudjelovati u pronalaženju najučinkovitijih mjera za njihovu implementaciju.

Program događanja započinje 13. ožujka u popodnevnim satima, dok je posljednji dan, 15. ožujka, predviđen za odlaske. 12. ožujka predviđen je za putovanje, odnosno, dolazak na aktivnost.

 

Ciljana skupina

Tematski seminar namijenjen je predstavnicima organizacija iz različitih sektora te obuhvaća: područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, područje obrazovanja odraslih i područje odgoja i općeg obrazovanja. Namijenjen je bivšim i sadašnjim korisnicima programa Erasmus+, odnosno organizacijama koje već imaju bogato iskustvo u provedbi Erasmus+ projekata.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 150 sudionika iz cijele Europe, a najviše 4 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, i to 1 sudionik za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 1 sudionik za područje obrazovanja odraslih te 2 sudionika za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta u iznosu do 500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove smještaja (3 noći), obroka i materijala za seminar financirat će Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (rumunjska nacionalna agencija).

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je 10. veljače 2019. godine

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, područje obrazovanja odraslih ili područje odgoja i općeg obrazovanja).

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 10.02.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 30.01.2019.