HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te općeg obrazovanja: Training seminar on impact and dissemination for strategic partnerships; Bordeaux, Francuska, 21. - 23. ožujka 2018.; rok za prijavu: 8. veljače 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te općeg obrazovanja: Training seminar on impact and dissemination for strategic partnerships; Bordeaux, Francuska, 21. - 23. ožujka 2018.; rok za prijavu: 8. veljače 2018.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na međusektorskom TCA seminaru pod nazivom Training seminar on impact and dissemination for strategic partnerships koji će se održati u Bordeauxu u Francuskoj od 21. do 23. ožujka 2018. godine.

 

S obzirom da je seminar međunarodnoga karaktera, radni je jezik seminara engleski.

 

Tema je seminara unaprjeđivanje provedbe Erasmus+ projekata u području učinka i diseminacije.

 

Svrha je ovog seminara unaprjeđivanje znanja i vještina u provedbi Erasmus+ projekata, posebno u području učinka i diseminacije, umrežavanje sudionika i razmjena dobre prakse te predstavljanje Tool boxa koji će sadržavati sve prikupljene izvore i smjernice za korištenje, a bit će dostupan sudionicima seminara, ali i široj zajednici.

 

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen koordinatorima i njihovim partnerima u tekućim projektima strateških partnerstava u području visokog obrazovanja, u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te u području općeg (školskog) obrazovanja.

 

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika, a do najviše 3 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske, i to 1 sudionik iz područja visokog obrazovanja, 1 sudionik iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te 1 sudionik iz područja općeg (školskog) obrazovanja.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika.

 

Organizator će snositi troškove seminara, smještaja i prehrane, a Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta u iznosu od najviše 500,00 EUR, dok će sudionik bez obzira na cijenu putne karte doprinijeti troškovima puta u iznosu od 450,00 HRK.

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

Podsjećamo da je za prijavu potrebna suglasnost zakonskog predstavnika matične organizacije (ustanove). U fazi prijave ona može biti i usmena.

 

Krajnji je rok za prijavu na aktivnost 8. veljače 2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi aktivnosti molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz naznaku područja za koje se prijavljujete.

 
datum otvaranja:
datum zatvaranja: 08.02.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 24.01.2018.