HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „INCLUSION WITHIN KA2“

Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „INCLUSION WITHIN KA2“

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „INCLUSION WITHIN KA2“ koji će se održati u Varšavi, Poljska, u razdoblju od 7. do 10. studenoga 2017. Budući da je kontaktni seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

 

Socijalna inkluzija jedna je od najvažnijih tema obuhvaćenih programom Erasmus+ čiji je cilj dati značajan doprinos u pružanju odgovora na izazove uzrokovane socioekonomskim promjenama u Europi. Jedan od prioriteta Strateških partnerstava izravno se odnosi na socijalno uključivanje. Riječ je o horizontalnome prioritetu koji se može odnositi narazličita područja i razine obrazovanja. Međutim, Agencija za mobilnost i programe EU ovim putem na prijavu poziva sudionike iz područja odgoja i općeg obrazovanja. Ovisno o ciljevima, projekti uključivanja mogli bi okupiti ljude iz različitih socijalnih okolina ili ciljati jednu određenu ciljanu skupinu. Seminar će također pružiti priliku za otkrivanjem novih pristupa u svakodnevnom radu s posebnim naglaskom na ostvarivanje sektorskih i transverzalnih suradnji između različitih sektora i organizacija. Kako bi se postigli ti ciljevi, održat će se plenarne sjednice s doprinosom stručnjaka i malim radnim skupinama koje okupljaju sudionike koji žele sastaviti projekt.

 

Svrha je ovog kontaktnog seminara kojeg organizira poljska nacionalna agencija Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE, Foundation for the Development of the Education System) razmjena iskustava i razvoj ideja te pronalazak partnera sa sličnim interesima kako bi seminar rezultirao novim KA2 strateškim partnerstvima o pitanju socijalne uključenosti.

 

Ciljana skupina

 

Kontaktni seminar otvoren je za sudjelovanje sudionicima iz područja odgoja i općeg (školskog) obrazovanja koji su zainteresirani za temu seminara i planiraju projekt Erasmus+ Strateškog partnerstva.

 

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz različitih europskih zemalja, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Poljska nacionalna agencijasnosit će troškove smještaja za 3 noćenja, prehrane, kulturnih aktivnosti i materijala za seminar. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta sudionika u iznosu od 500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.

   

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 15. kolovoza 2017. godine.

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu naše e-pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 20.07.2017.
datum zatvaranja: 15.08.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 20.07.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade