HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „INCLUSION WITHIN KA2“, Varšava, Poljska, 7.-10.11.2017., obrazovanje odraslih

Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „INCLUSION WITHIN KA2“, Varšava, Poljska, 7.-10.11.2017., obrazovanje odraslih

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „INCLUSION WITHIN KA2“ koji će se održati u Varšavi, u Poljskoj, od 7. do 10. studenoga 2017.

 

Budući da je kontaktni seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

 

Socijalna inkluzija među najvažnijim je temama u programu Erasmus+ koji, među ostalim, nastoji ponuditi odgovore na socioekonomske promjene i izazove s kojima se suočava suvremena Europa. Jedan od prioriteta Ključne aktivnosti 2 (projekti strateških partnerstava) izravno se odnosi na socijalno uključivanje. Riječ je o horizontalnom prioritetu koji se može odnositi na različita područja i razine obrazovanja. Agencija za mobilnost i programe EU ovim putem na prijavu poziva sudionike iz područja obrazovanja odraslih, a na seminaru će također sudjelovati dvije hrvatske ustanove iz područja (pred)školskog obrazovanja.

 

Ovisno o strateškim ciljevima, projekti uključivanja mogu se odnositi na različite ciljne skupine ili na jednu određenu skupinu. Sudionici će se na seminaru upoznati s novim pristupima koje mogu primjenjivati u svom svakodnevnom radu, s posebnim naglaskom na međusektorsku i transverzalnu suradnju. Na seminaru će se održati različite plenarne sjednice, a bit će organiziran i rad u manjim skupinama u svrhu razvoja potencijalnih projektnih ideja.

 

Svrha ovog kontaktnog seminara koji organizira poljska nacionalna agencija Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE, Foundation for the Development of the Education System) jest razmjena iskustava i razvoj ideja te pronalazak partnera sličnih interesa u svrhu sklapanja strateških partnerstava (KA2) koji će se baviti temom socijalne uključenosti.

 

Ciljna skupina

 

Kontaktni seminar otvoren je za sudjelovanje stručnjacima iz područja obrazovanja odraslih, a namijenjen je prvenstveno onima koji se u svome radu bave navedenom temom i planiraju projekt strateškog partnerstva (KA2) u programu Erasmus+.

 

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz različitih europskih zemalja, a najviše tri mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, od toga jedno za sudionika iz područja obrazovanja odraslih.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Poljska nacionalna agencija snosit će troškove smještaja za 3 noćenja, prehrane, kulturnih aktivnosti te radnih materijala. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EURa sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.

   

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 20. rujna 2017. godine.

 

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu naše e-pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

 

 

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

 

Međunarodni kontaktni seminar na sličnu temu, ali s fokusom na Ključnu aktivnost 1 u području obrazovanja odraslih, održan je u Zagrebu, od 31.5. do 2.6.2017. godine, u organizaciji hrvatske nacionalne agencije, Agencije za mobilnost i programe EU. Naziv seminara je bio “Making Adult Education More Visible in Erasmus+”, a ciljne skupine obuhvaćene seminarom bile su osobe s poteškoćama u učenju, financijskim ili društvenim poteškoćama te osobe suočene s kulturološkim razlikama. Kratak video o seminaru možete pogledati ovdje.

datum otvaranja: 08.09.2017.
datum zatvaranja: 20.09.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 08.09.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade