HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na konferenciji u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE, Vilnius, Litva, 31. svibnja 2018.; rok za prijavu: 9. travnja 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na konferenciji u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE, Vilnius, Litva, 31. svibnja 2018.; rok za prijavu: 9. travnja 2018.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na konferenciji pod nazivom Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE koja će se održati u Vilniusu, u Litvi, 31. svibnja 2018. u organizaciji litavske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Svrha je ove konferencije predstavljanje istraživanja o učinku programa Erasmus+ na individualnoj razini u području visokog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

Organizator će predstaviti istraživanje sa sljedećim temama:

  • na koji način mobilnost utječe na socijalne, komunikacijske, lingvističke i profesionalne kompetencije studenata
  • na koji način mobilnost utječe na vrijednosti i stavove studenata
  • na koji način iskustvo mobilnosti pridonosi (bržoj) zapošljivosti studenata i njihovu daljnjem obrazovanju.

 

Tijekom konferencije predstavit će se i istraživanja iz drugih zemalja koja se bave ovom temom.

 

Ciljana skupina

Konferencija je namijenjena predstavnicima nacionalnih agencija te predstavnicima iz područja visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji sudjeluju u Erasmus+ projektima.

 

Broj sudionika

Na seminaru će biti oko 90 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske iz područja visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe EU financirat će za svakog sudionika smještaj (2 noćenja: 30./31.5. i 31.5./1.6. 2018.) i troškove obroka tijekom konferencije, dok će putne troškove sufinancirati u iznosu do 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji je rok za prijavu na seminar 9. travnja 2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara možete se obratiti na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 26.03.2018.
datum zatvaranja: 09.04.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 26.03.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade