HOME / Natječaji /
Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na kontaktnom seminaru “Inclusive education – a road to social inclusion”, Bratislava, Slovačka, 12. - 14. rujna 2018. godine

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na kontaktnom seminaru “Inclusive education – a road to social inclusion”, Bratislava, Slovačka, 12. - 14. rujna 2018. godine

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na kontaktnom seminaru “Inclusive education – a road to social inclusion”, Bratislava, Slovačka, 12. - 14. rujna 2018. godine, objavljena je ovdje.

 

Privitak 1. – Popis prihvaćenih i odbijenih prijava za područje općeg obrazovanja za sudjelovanje na aktivnosti transnacionalne suradnje “Inclusive education – a road to social inclusion”, Bratislava, Slovačka, 12. - 14. rujna 2018. godine, objavljen je ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 06.06.2018.