Potpora pri prijavi 2019.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Odjel za visoko obrazovanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira radionice za pisanje projektnih prijedloga u području visokog obrazovanja kao potporu potencijalnim prijaviteljima u upoznavanju s elementima kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+ te u pripremi projektne prijave za natječaj Erasmus+ u 2019. godini. Informacije o radionicama možete saznati na sljedećoj poveznici.

Korisne prezentacije

Na sljedećim poveznicama možete pronaći prezentacije s godišnje Erasmus+ konferencije za područje visokog obrazovanja održane 2018. u Zagrebu:

 

 6. prosinca

 

 

 

 

 

 

 

 

7. prosinca

 

 

 

RADIONICE:

 

KA107 - Projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja

 

  • Ivana Bijažić i Tea Režek, Odjel za visoko obrazovanje, AMPEU:

 

- Novosti, statistika, tips & tricks

Ispunjavanje prijavnog obrasca

Interaktivna sesija

 

 

 

KA203 - Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja

 

 

 

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU i ove godine pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 (Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i Ključnu aktivnost 2 (Strateška partnerstva) u području visokog obrazovanja.

 

Povratnu informaciju možemo vam pružiti:

  • elektroničkom poštom,
  • telefonom ili
  • na sastanku u Agenciji.

 

Savjetujemo da svakako, prije savjetovanja, informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

 

 

Želite li prijaviti projekt u okviru Ključne aktivnosti 2 - Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja te biste zatražili savjetovanje, molimo da nam dostavite ispunjeni obrazac za savjetovanje projektnog prijedloga.

Ispunjeni obrazac molimo pošaljite na našu adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr, zaključno do 12. ožujka 2019.