Potpora pri prijavi 2018.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u studenom 2017. organizira godišnju konferenciju za područje visokog obrazovanja. Ova je konferencija središnje događanje relevantnih dionika s ciljem jačanja kvalitete programa Erasmus+, a označuje potporu potencijalnim prijaviteljima u upoznavanju s novostima u politikama obrazovanja, elementima kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+ te u pripremi projektne prijave.

 

Seminar će se održati 28. studenoga 2017. u hotelu Westin u Zagrebu.

 

Informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja detaljnije proučite u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2018. g.

Korisne prezentacije

Na poveznicama niže možete pronaći prezentacije s godišnje Erasmus+ konferencije za područje visokog obrazovanja održane 28. studenoga 2017. u Zagrebu:

 

 

 

 

 

 

KAKO DO KVALITETNOG PROJEKTNOG PRIJEDLOGA – MOJA PROJEKTNA IDEJA

 

 

RADIONICA 1: KA107 - Od partnerske suradnje do projektnog prijedloga

 

 

 

 

 

  • Primjeri dobre prakse:

Ana Ćosić, Sveučilište u Splitu

Marija Klipa, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Ivana Jurković, Visoka tehnička škola u Bjelovaru

 

 

RADIONICA 2KA2 – Put od projektne ideje do projektnog prijedloga

 

(NAPOMENA: Tijekom radionice, prema tada dostupnim informacijama, najavljen je KA203 web prijavni obrazac, no Komisija je ipak zadržala pdf prijavni obrazac koji je objavljen 5.2.2018. te je dostupan u dijelu Dokumentacija za prijavu 2018.) 

 

 

Dodatne upute za prijavitelje
  • Uza službenu programsku dokumentaciju prijaviteljima od pomoći može biti i koncizan Vodič za prijavitelje strateških partnerstava u području visokog obrazovanjaDo’s and Don’ts for Applicants.

 

 

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU omogućuje savjetovanje ustanovama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 2, Strateška partnerstva. Povratnu informaciju možemo vam pružiti e-poštom, telefonom ili na savjetodavnom sastanku u Agenciji.

 

Želite li prijaviti projekt u okviru Ključne aktivnosti 2 - Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja te biste zatražili savjetovanje, molimo da nam dostavite ispunjeni obrazac za savjetovanje projektnog prijedloga. Ispunjeni obrazac molimo pošaljite na našu adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr, zaključno do 12. ožujka 2018.

 

Informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja detaljnije proučite u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2018. Podsjetimo, rok za prijavu KA2 strateških partnerstava je 21. ožujka 2018.

 

Dodatne informacije važne za sudjelovanje u programu Erasmus+

Uz dokumentaciju važnu kao potpora pri prijavi, za sudjelovanje u programu Erasmus+ važne su sljedeće informacije:

 

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.