Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijavni obrasci

Za razliku od prethodnih natječajnih godina, od ove se godine KA1 prijavni obrasci  ispunjavaju samo online (ne više putem PDF obrasca). Za prijavu je potreban EU Login pristupnički račun (bivši ECAS).

 

Prijavne obrasce moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Poveznice za pristup prijavnim obrascima nalaze se u nastavku.

 

Ključna aktivnost 1

 

 

 

 

 

 

Ključna aktivnost 2

 

 

 

 

KA203 prijavni obrazac preuzima se na računalo i lokalno popunjava, a prijave se predaju elektronički. Ispunjavaju se na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Valja pripaziti na kompatibilnu verziju Adobe čitača (Adobe Reader i Acrobat Reader DC). Minimalno su potrebne verzija Adobe Reader 9.3.3 ili novija (osim Adobe Reader DC version 15.8), a EK je preporučila Acrobat Reader DC version 15.20 - detaljnije upute molimo pronađite u Tehničkim uputama za ispunjavanje elektroničkih prijavnih obrazaca (Technical guidelines for completing electronic PDF Forms: KA201, KA202, KA203 and KA204 Call 2018).

Nacionalni iznos pojedinačnih financijskih potpora

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih potpora za prijavitelje iz Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice.

 

Završetkom registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove i b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj, više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a nego se istim koristite za sve buduće prijave.

 

Visoka učilišta imaju PIC brojeve vezane uz Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form).

 

Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Za pristup portalu potreban je EU login račun (prijašnji ECAS sustav). Upute za otvaranje korisničkog računa putem sustava EU login nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • Priručnik za registraciju: EN
  • Upute za otvaranje korisničkog računa putem EU login sustava: EN
Upute za prijavitelje

Projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107)

 

 

 

KA2 Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja (KA203)

 

 

 

Popratni alati i dokumenti
  • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance calculator)
  • Vodič za stručnjake za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije (Guide for Experts on Quality Assessment)