Potpora pri prijavi 2015.

Seminari

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je i u 2015. godini  niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika za Poziv na dostavu projektnih prijava u sklopu programa Erasmus+ za 2015. godinu.

 

Seminari i webinari održani su od 2. do 16. prosinca 2014. kako bi korisnici imali dovoljno vremena za daljnju pripremu i razradu svojih projektnih ideja budući da se rokovi za prijavu protežu od veljače do listopada 2015.,  ovisno o aktivnosti i području prijave. 

Kompletan tekst poziva na seminare možete pronaći ovdje 

 

Prezentacije sa seminara dostupne su u nastavku:

 

Webinari

Snimka webinara dostupna je u nastavku: Ključna aktivnost 1 i Ključna aktivnost 2

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i/ili Ključnu aktivnost 2, Strateška partnerstva.

 

Povratnu informaciju možemo vam pružiti e-mailom, telefonom ili na savjetodavnom sastanku u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. U tu smo svrhu izradili obrazac za savjetovanje o projektnim prijedlozima koji je namijenjen prijaviteljima projekata u strukturiranju projektne ideje. Ljubazno vas molimo da ispunite i pošaljete ispunjeni obrazac prije nego što tražite savjete o svojoj prijavi/projektnoj ideji.

 

Informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja detaljnije proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

Rok za podnošenje obrasca za savjetovanje za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u svrhu savjetovanja koncepta vašeg projekta je 20. veljače 2015. godine, a za Ključnu aktivnost 2 - Strateška partnerstva 10. ožujka 2015. godine.

 

 

Ispunjeni obrazac za savjetovanje o vašem projektnom prijedlogu pošaljite na našu adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr poštujući krajnji rok za njegovo slanje.

Dodatne upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje Agencije za mobilnost i programe EU možete pronaći ovdje:

 

Dodatne informacije važne za sudjelovanje u programu Erasmus+

Uz natječajnu dokumentaciju, za sudjelovanje u programu Erasmus+ važne su sljedeće informacije:

 

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.

Kutak za studente

Kutak za mlade