Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijavni obrasci

 

 

 

 

 

 

Prijave se predaju elektroničkim putem. 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

VAŽNO! Prije ispunjavanja obrazac spremite lokalno na svoje računalo na način da desnom tipkom miša označite obrazac i odaberete naredbu save target as/save link as (spremi vezu kao), a nakon toga odaberite gdje želite spremiti obrazac. Prijavni obrazac nije moguće otvoriti u internetskom pregledniku.

 

Erasmus+ Povelja za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Sve podatke o aktualnom natječaju te potrebnu dokumentaciju (poziv, prijavni obrazac, upute za ispunjavanje, priručnik za internacionalizaciju) možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Nacionalni iznos pojedinačnih financijskih potpora

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih potpora za prijavitelje iz Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ organizacije se trebaju registrirati putem mrežnog alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility) - Portal za sudionike (Participant portal). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice.

 

Završetkom registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove i b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a nego se istim koristite za sve buduće prijave.  Provjera je li vaša organizacija već registrirana i ima PIC broj moguća je putem sljedeće poveznice.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form).

 

Ako zatraženi iznos financijske potpore prelazi 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu. 

 

Za pristup portalu potreban je EU Login račun (prije ECAS). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem EU login sustava (prijašnji ECAS sustav) EN 
  • URF (Portal za sudionike) – kratki vodič (HREN); vodič kroz registraciju (HREN)
Popratni alati i dokumenti
  • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti Europske komisije (Distance calculator).
  • Vodič za stručnjake (Guide for experts) za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.