Provedba projekata 2018.

KA1 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2018.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

Privitak IV: Primjenjive stope za jedinične doprinose

 

Privitak V: Predlošci sporazuma između korisnika i sudionika

 

KA2 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2018.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S VIŠE KORISNIKA (KA201)

 

Privitak I: Opći uvjeti 

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila 

 

Privitak IV: Primjenjive stope

 

Privitak V: Punomoć(i) dana(e) koordinatoru od strane ostalih korisnika

  • Privitak V Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava s više korisnika EN

 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM (KA229)

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

Privitak IV: Primjenjive stope

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

 

Također, predlažemo da proučite i prezentaciju Diseminacija i korištenje rezultata projekta u okviru programa Erasmus+.

Mobility Tool+

Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem EU login sustava (prijašnji ECAS sustav)

 

NAPOMENA: U slučaju da već imate ECAS račun ne morate otvarati novi EU login račun, podaci su ostali nepromijenjeni i imate pristup istim sustavima i alatima kao i prije – za pristup EU login sustavu koristite adresu elektroničke pošte.

 

Mrežne stranica za pristupanje MobilityTool+

Priručnik za Mobility Tool+

Pojmovnik Mobility Tool+

Priručnik za popunjavanje završnog izvješća

Upute za popunjavanje i podnošenje završnog izvješća (video)

 

Završna izvješća projekata Ključne aktivnosti 2: Strateška partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja (14.9.2017.)

- snimka webinara

- prezentacija