Provedba projekata 2017.

KA1 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2017.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

PRIVITAK IV: Primjenjive stope za jedinične doprinose

 

Privitak V: Predlošci sporazuma između korisnika i sudionika