Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijavni obrasci

Ključna aktivnost 1 - odgoj i opće obrazovanje:

 

 

KA101 - Mobilnost odgojno-obrazovnog osoblja (School Education Staff Mobility)

 

Službeni obrazac za prijavu za KA101

 

VAŽNO! Prije ispunjavanja obrazac spremite lokalno na svoje računalo na način da desnom tipkom miša označite obrazac i odaberete naredbu save target as/save link as (spremi vezu kao), a nakon toga odaberite gdje želite spremiti obrazac. Prijavni obrazac nije moguće otvoriti u internetskom pregledniku.

 

Predložak Mandatnog pisma (Mandate Letter) za KA101

(samo za projekte konzorcija)

 

Prijave se predaju elektroničkim putem. 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

 

Ključna aktivnost 2 - odgoj i opće obrazovanje:

 

 

KA201 - Strateška partnerstva za odgoj i opće obrazovanje (Strategic Partnerships for School Education)

 

Službeni obrazac za prijavu za KA201

(službeni obrazac za prijavu)

 

VAŽNO! Prije ispunjavanja obrazac spremite lokalno na svoje računalo na način da desnom tipkom miša označite obrazac i odaberete naredbu save target as/save link as (spremi vezu kao), a nakon toga odaberite gdje želite spremiti obrazac. Prijavni obrazac nije moguće otvoriti u internetskom pregledniku.

 

Predložak Mandatnog pisma (Mandate Letter) za KA201

 

Vremenski plan projektnih aktivnosti i rezultata (Activities Timetable Template)

 

 

KA229 - Školska partnerstva (School Exchange Partnerships)

 

Službeni online obrazac za prijavu KA229

 

VAŽNO! Za pristup prijavnom obrascu potrebno je izraditi korisnički račun u sustavu EU Login ili koristiti postojeći korisnički račun. Priručnik za otvaranje korisničkog računa možete pronaći ovdje.

 

Vremenski plan projektnih aktivnosti i rezultata (Activities Timetable Template)

Nacionalni iznos pojedinačnih financijskih potpora

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih potpora za prijavitelje iz Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice

 

Završetkom registracije ustanovi će biti dodijeljen jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

 

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove i b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a nego se istim koristite za sve buduće prijave.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form).

 

Obrasce dokumenata možete pronaći u odjeljku Upute i priručnici niže na stranici. Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Za pristup portalu potreban je EU Login račun (prije ECAS). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem sustava EU Login (prijašnji ECAS sustav) (EN)
  • URF (Portal za sudionike) – kratki vodič (HR, EN)
    • URF (Portal za sudionike) – vodič kroz registraciju (HR, EN)
Popratni dokumenti

Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator).