Potpora pri prijavi 2018.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Odjel za obrazovanje odraslih i ove je godine organizirao radionice za izradu projektnih prijedloga na kojima su održana izlaganja, diskusije te grupni rad na temu potreba i ciljeva u području obrazovanja odraslih. Sudionicima su predstavljeni europski i nacionalni prioriteti programa Erasmus+ u skladu s kojima su predstavnici zainteresiranih organizacija razrađivali vlasitie potrebe i ciljeve u području obrazovanja odraslih.

 

Radionice su održane u Zagrebu, 7. i 10. studenoga 2017. godine prema sljedećem programu rada. U nastavku možete pronaći materijale i prezentacije koje vam mogu pomoći u izradi projektnog prijedloga:

 

 

VAŽNO: Navedene prezentacije i dokumenti mogu poslužiti kao kratak pregled formalnih uvjeta i kao kratke upute za prijavu, ali detaljne informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja svakako proučite u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2018. godinu.

 

Opće (nestrukovno) obrazovanje odraslih

U području obrazovanja odraslih u projektima mobilnosti (KA1) mogu sudjelovati ustanove koje nude usluge općeg (nestrukovnog) obrazovanja odraslih osoba.

 

Opće obrazovanje odraslih odnosi se na obrazovanje osoba starijih od 15 godina koje su završile proces primarnog obrazovanja (uključujući tercijarno obrazovanje) i koje se na različite načine vraćaju procesu obrazovanja: formalno, neformalno i informalno. Primjeri takvih ustanova su: pučka otvorena učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih (npr. osnovne škole za odrasle), škole stranih jezika, udruge, centri za kulturu, instituti, knjižnice, ali i mnoge druge ustanove, ovisno o području njihova rada.

 

U području obrazovanja odraslih u projektima strateških partnerstava (KA2) mogu sudjelovati razne javne ili privatne ustanove, ali važno je da ciljna skupina na koju će biti usmjeren krajnji rezultat projekta budu upravo odrasle osobe i da je rezultat relevantan za opće (nestrukovno) obrazovanje odraslih.

 

Zajedničke europske vrijednosti i ciljevi koji se promiču u općem obrazovanju odraslih u programu Erasmus+ su sljedeće:

 • veći udio odraslih osoba uključenih u proces obrazovanja
 • kvalitetno i inkluzivno cjeloživotno učenje
 • promicanje europskih vrijednosti: društvena jednakost, ljudska prava, demokracija, tolerancija
 • poseban naglasak stavljen je na razvijanje osnovnih vještina jezične, matematičke i digitalne pismenosti
 • ostale vrste “pismenosti” i informiranosti: financijska, građanska, zdravstvena, medijska, kritičko mišljenje, roditeljstvo…

 

U području obrazovanja odraslih mogu se prijaviti projekti koji se na različite načine bave navedenim temama. Za detaljnije upute i pojašnjenja molimo proučite Vodič kroz Erasmus+ (osobito str. 68-74, 103-126).

Ključna aktivnost 2 - prioriteti

Da bi bio financiran, KA2 projekt mora se odnositi barem na 1 horizontalni prioritet (vrijedi za sva područja obrazovanja) ili 1 prioritet za područje obrazovanja odraslih (za detaljnije informacije proučiti Vodič kroz Erasmus+ za 2018. godinu, str. 105-109).

 

Program Erasmus+ propisuje sljedeće horizontalne prioritete i oni vrijede za sva područja obrazovanja:

 

 1. Razvoj relevantnih i visokokvalitetnih vještina i kompetencija
 2. Društveno uključivanje
 3. Otvoreno obrazovanje i inovativne prakse u digitalnom dobu
 4. Profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika i osoba koje rade s mladima
 5. Transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija
 6. Održivo ulaganje, rezultati i učinkovitost
 7. Društvena i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine, njezin doprinos stvaranju radnih mjesta, gospodarskom rastu i društvenoj koheziji

 

Među njima je u Republici Hrvatskoj stavljen naglasak na dva prioriteta: društveno uključivanje i kulturnu baštinu. To znači da će projektne prijave usmjerene na jedan od ova dva prioriteta biti ocijenjene većim brojem bodova na kriteriju relevantnosti, ali odabir ovih prioriteta neće utjecati na ocjenjivanje ostalih kriterija u projektnoj prijavi. Odnosno, te će projektne prijave imati određenu prednost, ali samo pod uvjetom da su izrađene u skladu s ostalim pravilima programa Erasmus+ i da zadovoljavaju potrebnu razinu kvalitete.

 

Prioriteti koji vrijede u području obrazovanja odraslih su sljedeći:

 

 1. Poboljšanje i širenje ponude prilika za učenje prilagođenih potrebama niskokvalificiranih odraslih osoba (pismenost, numeričke i digitalne kompetencije, ključne kompetencije)
 2. Olakšavanje pristupa obrazovanju te vrednovanje vještina stečenih informalnim i neformalnim učenjem
 3. Metode usmjeravanja i pobuđivanja motivacije za učenje kod niskokvalificiranih odraslih osoba
 4. Proširivanje i razvijanje kompetencija nastavnog osoblja
 5. Razvoj mehanizama za praćenje učinkovitosti politika obrazovanja odraslih ili za praćenje napretka polaznika obrazovanja odraslih.

 

Za detaljnije informacije molimo proučite Vodič kroz Erasmus+ za 2018. godinu.

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 (Mobilnost osoblja) i Ključnu aktivnost 2 (Strateška partnerstva).

 

Povratnu informaciju možemo pružiti e-mailom, telefonom ili na sastanku u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

 

Ako želite savjetovanje prijave, molimo da ispunite sljedeće obrasce i pošaljete ih na grundtvig@mobilnost.hr:

 

Informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja detaljnije proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

Rokovi za podnošenje obrasca za savjetovanje:

 • 19. siječnja 2018. godine za Ključnu aktivnost 1
  (Mobilnost osoblja)
 • PRODULJENJE ROKA 12. ožujka 2018. godine za Ključnu aktivnosti 2
  (Strateška partnerstva)

 

NAPOMENA: Agencija ni na koji način ne snosi odgovornost za uspjeh/neuspjeh prijave. Kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu možemo savjetovati samo jedanput (e-mailom, telefonom ili na individualnom sastanku).