Natječajna dokumentacija 2018.

Poziv na natječaj za program Erasmus+ za 2018. godinu

Dana 25. listopada Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu (na hrvatskom i engleskom jeziku).

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte englesku verziju Vodiča kroz program Erasmus+. Europska komisija je objavila i hrvatsku verziju Vodiča kroz program Erasmus+ za 2018. godinu. U slučaju razlika u podacima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

 

Prema navedenom Pozivu, za 2018. predviđen je proračun od približno 2.5 milijardi EUR, a otvorene su sljedeće aktivnosti:

 

  • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih
  • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse)
  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politike
Proračun za Republiku Hrvatsku

Indikativni proračun za Erasmus+ projekte u području obrazovanja i osposobljavanja za 2018. godinu možete pogledati ovdje.

Rokovi za podnošenje prijava

Ključna aktivnost 1

 

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja 1. veljače 2018.

 

Ključna aktivnost 2

 

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

21. ožujka 2018.

 

VAŽNO: Navedeni rokovi za podnošenje prijava istječu u 12:00 (u podne) prema briselskom vremenu. Zbog mogućnosti opterećenja sustava, preporučujemo da prijavu predate nekoliko dana prije isteka roka.

Vodič kroz program Erasmus+

Za detaljne informacije i upute za podnošenje prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ za 2018. godinu na hrvatskom i engleskom jeziku, uz napomenu da u slučaju razlika u podacima prednost ima engleska verzija Vodiča.

Dodatne informacije važne za sudjelovanje u programu Erasmus+

Uz natječajnu dokumentaciju, za sudjelovanje u programu Erasmus+ važne su sljedeće informacije:

 

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.

Aktivnosti transnacionalne suradnje

Što je Aktivnost transnacionalne suradnje?

 

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities - TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Radi se o mehanizmu suradnje koji omogućava poboljšanje kvalitete i učinka programa Erasmus+ putem treningaradionicakonferencijastudijskih posjeta te ostalih aktivnosti umrežavanja. TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.

 

 

Tko može sudjelovati?

 

Na aktivnosti u okviru obrazovanja odraslih može sudjelovati nastavno i nenastavno osoblje organizacija aktivnih u području općeg obrazovanju odraslih  a ovisno o aktivnosti za koju se raspisuje natječaj.

 

Kako se prijaviti?

 

Prijave se podnose online, putem google form obrasca.

 

Natječaji za aktivnosti transnacionalne suradnje stranici objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije (Home/Natječaji), a poveznice na natječaje iz područja obrazovanja odraslih dostupne su i u Kalendaru aktivnosti.

 

Uvjeti i način sudjelovanja u aktivnostima transnacionalne suradnje

 

U većini slučajeva agencija koja organizira pojedini TCA financira troškove hrane i smještaja u potpunosti, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancira putne troškove, na način da refundira ukupni prihvatljivi trošak puta umanjen za 450,00 kuna.

 

Agencija za mobilnost i programe EU određuje najveći iznos putnog troška koji se dodjeljuje sudionicima za odlazak na aktivnost.