Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijavni obrasci

VAŽNO: Obrazac spremate na računalo tako da nakon desnog klika mišem odaberete opciju "Spremi vezu kao". Prilikom spremanja nemojte mijenjati predloženi naziv dokumenta.

 

KA104 - Adult education staff mobility

 

KA204 - U pripremi.

 

Prijave na Erasmus+ predaju se elektroničkim putem. 

 

Prijavni obrasci za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 mogu se ispunjavati na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Nacionalni iznos pojedinačnih financijskih potpora

U pripremi.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice.

 

Po završetku registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti:

a) registraciju ustanove,

b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate na URF-u i dobijete svoj PIC broj, više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a, već se istim brojem koristite pri svim budućim prijavama projektnim prijedloga.

 

Nakon registracije i izdavanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su na URF portal dužne učitati:

1. dokument o pravnoj osobi (Legal entity form) i

2. financijsku identifikaciju (Financial identification form).

 

Ako zatraženi iznos financijske potpore prelazi 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu. 

 

Za pristup portalu potreban je EU Login račun (prethodno zvan ECAS). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem EU login sustava (prijašnji ECAS sustav) EN 

 

  • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju HR EN
Popratni alati i dokumenti
  • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru programa Erasmus+ putne udaljenosti računaju se u europskom kalkulatoru udaljenosti (Distance calculator)
  • Vodič za stručnjake za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije (Ključna aktivnost 1 i Ključna aktivnost 2) - u pripremi