Dokumentacija za prijavu 2017.

Dodatne upute

Tehničke smjernice (Technical guidelines) za pomoć prijaviteljima pri ispunjavanju elektroničkih obrazaca za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

Nacionalni iznos pojedinačnih financijskih potpora 

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih potpora za prijavitelje iz Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.

 

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice.

 

Nakon registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

 

URF alat omogućuje dvije aktivnosti:

 

a) registraciju ustanove,

b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj, više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a, nego se istim brojem koristite u svim budućim prijavama.

 

Nakon registracije i dodjele PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form).

 

Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu. Za detaljnije upute proučiti Vodič kroz program Erasmus+ (Part C, Financial capacity).

 

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

Za pristup portalu potreban je EU Login račun (prije ECAS). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

  • ECAS - priručnik za prijavitelje (HR, EN)
  • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju  (HR, EN)
  • URF (Portal za sudionike) - kratki vodič (HR, EN)

 

Popratni dokumenti  

Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru programa Erasmus+, putne udaljenosti računaju se europskim kalkulatorom udaljenosti (Distance calculator).