Youthpass

ŠTO JE YOUTHPASS?

 

YOUTHPASS je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu. Cilj mu je osvijestiti i potvrditi rezultate neformalnog učenja, pridonijeti priznavanju rada osoba koje rade s mladima i povećati zapošljivost osoba koje rade s mladima kao i samih mladih osoba. Youthpass potvrda razlikuje se od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za stečena znanja i vještine tijekom formalnog obrazovanja. Youthpass je istodobno potvrda i proces  samoosvještavanja rezultata učenja, jer o stečenim znanjima i vještinama promišlja sam sudionik. Nakon provedenih aktivnosti sudionik sam ocjenjuje svoje aktivno sudjelovanje u projektu te opisuje nova znanja koja je tom prilikom stekao.

 

Detaljnije informacije o Youthpass alatu kao i dodatne materijale za implementaciju Youthpassa u Vaš projekt možete pronaći u Youthpass vodiču.  

OSAM KLJUČNIH KOMPETENCIJA

Stečena znanja i vještine sudionik utvrđuje i opisuje koristeći se okvirom od osam ključnih kompetencija: 

 

  

 

KOMUNIKACIJA NA MATERINSKOM JEZIKU

 

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanja i tumačenja izričaja, osjećaja, činjenica i mišljenja u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govor, čitanje i pisanje) kao i jezične interakcije na materinskom jeziku sudionika.

 

 

  

 

KOMUNIKACIJA NA STRANIM JEZICIMA

 

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanje mišljenja, osjećaja i činjenica kao i jačanje interkulturalnog razumijevanja te samopouzdanja u komunikaciju na stranom jeziku. Sve navedeno odvija se kroz četiri dimenzije (slušanje, govor, čitanje i pisanje) i vezano je uz različite jezike, a prema društvenoj i kulturnoj pozadini pojedinca, okolini, potrebama i/ili interesima.

 

 

 

 

MATEMATIČKE KOMPETENCIJE

I OSNOVNE KOMPETENCIJE U PODRUČJU ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

 

Matematičke kompetencije su vještine razvoja i primjene matematičkog razmišljanja s ciljem rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Kompetencije u području znanosti odnose se na vještine i spremnost korištenja korpusa znanja i metodologije iz prirodnih područja sa svrhom donošenja zaključaka na temelju izvedenih dokaza. Kompetencije u području tehnologije obuhvaćaju primjenu znanja i metodologije s ciljem odgovora na ljudske želje ili potrebe

 

  

 

DIGITALNE KOMPETENCIJE

 

Digitalne kompetencije uključuju samostalno korištenje Informacijske i društvene tehnologije (IST) za rad, slobodno vrijeme i komunikaciju. Osnovne vještine - uporaba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, produciranje, prezentiranje i razmjenu informacija te komuniciranje i sudjelovanje na društvenim mrežama putem interneta.

 

 

 

UČITI KAKO UČITI

 

Kompetencija koja nudi mogućnost nastavka i ustrajnosti u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama, pojedinačno ili u grupi. Ova kompetencija uključuje svijest o procesu i potrebama učenja, prepoznavanju raspoloživih mogućnosti i sposobnosti u svladavanju prepreka kako bi učenje bilo što uspješnije.

 

 

 

SOCIJALNE I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE

 

Socijalne kompetencije uključuju osobne, međuljudske i interkulturalne kompetencije kao i sve oblike ponašanja koje osposobljavaju pojedinca da sudjeluje na učinkovit i konstruktivan način u društvenom i poslovnom životu u sve raznolikijim društvima kao i sposobnost za rješavanje sukoba. Građanske kompetencije osposobljavaju pojedinca za sudjelovanje u građanskom životu temeljem znanja o društvenim i političkim konceptima i strukturama te posvećenosti aktivnom i demokratskom sudjelovanju.

 

 

 

OSJEĆAJ ZA INICIJATIVU I PODUZETNIŠTVO

 

Ova kompetencija odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djela. To uključuje kreativnost, inovativnost i preuzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima radi postizanja odličnih rezultata.

 

 

  1.  
  2.  

KULTURNA OSVIJEŠTENOST I IZRAŽAVANJE

 

Ova kompetencija odnosi se na osvještavanje važnosti i uvažavanje kreativnog izražavanja različitih ideja, iskustava i osjećaja putem raznih medija, glazbe, scenske umjetnosti, književnosti i likovne umjetnosti.

 

 

 

ZA KOJE AKTIVNOSTI TE NA KOJIM JEZICIMA JE DOSTUPAN YOUTHPASS?

Youthpass potvrde za sudjelovanje u programu Erasmus+: Mladi na djelu trenutno su dostupne za sljedeće aktivnosti:

 

Youthpass za KA1 - Razmjene mladih

Youthpass za KA1 - Europsku volontersku službu

Youthpass za KA1 - Mobilnost osoba koje rade s mladima

Youthpass za Aktivnosti transnacionalne suradnje

Youthpass za KA3 - Strukturirani Dijalog

 

Youthpass mrežni alati dostupni su na 29 europskih jezika. Željeni jezik mrežne stranice Youthpassa možete odabrati u padajućerm izborniku u gornjem lijevom kutu ekrana.

 

Youthpass potvrdu za jednog sudionika moguće je izraditi na više službenih jezika slijedeći korake izrade na tom jeziku. Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Youthpass potvrde za sudionike u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu, ključnih aktivnosti KA1 i KA3 te za sudjelovanje na TCA aktivnostima u području mladih od sada moguće izraditi i na hrvatskom jeziku!

 

 

 

 

KAKO IZRADITI YOUTHPASS POTVRDU?  

Proces izrade Youthpass potvrde vrlo je jednostavan i oduzet će vrlo malo Vašeg vremena. S obzirom da je alat dizajniran tako da dozvoljava pripremu potvrda prije početka aktivnosti, većinu traženih podataka koji su Vam poznati možete unijeti prije same aktivnosti (npr. detalji projekta, detalji sudionika i sl.) te spremiti upisane podatke. Tako za daljnje popunjavanje ostaje samo onaj dio potvrde koji se odnosi na stečene kompetencije tijekom aktivnosti svakog pojedinog sudionika.   

Potvrde izdaju organizacije ili vodeće osobe koje rade s mladima uključene u projekt (npr. voditelji skupina, mentori, treneri).

 

 

PROCES KREIRANJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA YOUTHPASS POTVRDE MOŽE ZAPOČETI!

Za kreiranje Youthpass potvrde posjetite Youthpass mrežnu stranicu.

 

KORISNE POVEZNICE

Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisne savjete kako biste što lakše implementirati Youthpass u Vaš projekt.

 

Kutak za studente

Kutak za mlade