Odluke o izboru sudionika na aktivnosti transnacionalne suradnje

Odluke o izboru sudionika za TCA aktivnosti iz Plana rada za 2018. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluke o izboru sudionika za TCA aktivnosti iz Plana rada za 2017. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluke o izboru sudionika za TCA aktivnosti iz Plana rada za 2017. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutak za studente

Kutak za mlade