Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA)

NOVOST za aktivnosti iz Plana za 2019.!!!

Agencija za mobilnost i programe EU ukinula je sufinanciranje putnih troškova od strane sudionika u iznosu od 450 kn. To znači da će Agencija refundirati sudionicima 100% prihvatljivih putnih troškova za aktivnosti financirane iz plana za 2019. godinu.

VAŽNO je imati na umu da ukidanje sufinanciranja od 450 kn vrijedi samo za aktivnosti koje su financirane iz plana za 2019. godinu (taj podatak se nalazi u kalendaru dostupnih aktivnosti). Aktivnosti financirane iz plana za 2018. godinu još uvijek podliježu starom pravilu sufinanciranju od 450 kn od strane odabranog sudionika ili organizacije.

 

Što su aktivnosti transnacionalne suradnje

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities - TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Putem međunarodnih aktivnosti (trening, seminar, studijski posjeti) TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.

 
 
Kako to funkcionira

Agencija koja organizira aktivnosti transnacionalne suradnje objavljuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima na stranici Salto-youth.net. Nakon roka za prijavu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije odabire kandidate iz Hrvatske na osnovi relevantnosti i kvalitete prijave, uzimajući u obzir sljedeće:

 

  • ravnoteža među odabranim sudionicima po regijama iz kojih dolaze i spolu ako razlika u kvaliteti prijave nije presudna
  • najviše jedna osoba po organizaciji može biti odabrana za određenu aktivnost, osim ako u pozivu nije naznačeno drukčije
  • prednost pri odabiru imat će osobe i organizacije koje u tekućoj godini još nisu sudjelovale ni u jednoj aktivnosti u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje, osim ako se aktivnost za koju se prijavljuju ne nastavlja na prethodnu ili mogu pokazati relevantnost svih aktivnosti za svoj svakodnevni rad s mladima.
 
 
 
 
Kako se prijaviti

Prijave se uglavnom podnose online, putem stranice Salto-youth.net ako nije drukčije naznačeno. Za prijave putem stranice Salto-youth.net potreban je korisnički profil na ime osobe koja se prijavljuje. Korisnički profil možete kreirati klikom na "My SALTO" u gornjem desnom kutu. Obrazac za prijavu najčešće se nalazi na dnu obavijesti, prije popisa kontakata nacionalnih agencija.

 
 
 
 
Tko može sudjelovati

Članovi, zaposlenici i multiplikatori organizacija odnosno ustanova u području mladih, obrazovanja i osposobljavanja.

 
 
 
 
Kalendar dostupnih aktivnosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije omogućuje sudjelovanje u pojedinim aktivnostima objavljenim na stranici Salto-youth.net, a koji su unaprijed dogovoreni na temelju prioriteta i proračuna kojim Agencija raspolaže. Sve aktualne aktivnosti u kojima Agencija sudjeluje, a za koje su prijave u tijeku, navedene su u tablici (poveznica), gdje možete naći i linkove na s više informacija. Ako aktivnost nije navedena u tablici, AMPEU neće sudjelovati. Agencija će obavijest o novoj aktivnosti objaviti u tablici najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za prijavu.

 
Više o Aktivnostima umrežavanja (NET) u okviru Europskih snaga solidarnosti i kalendar dostupnih aktivnosti potražite ovdje.
 
 
 
 
Detaljnije upute

Detaljne upute o uvjetima i načinima sudjelovanja potražite ovdje.

 
 
 
 
 
Odluke o izboru sudionika na aktivnosti transnacionalne suradnje

Odluke o odabiru kandidata za sudjelovanje u aktivnostima transnacionalne suradnje potražite ovdje.

 

Kutak za studente

Kutak za mlade