Programi u području znanosti

Obzor 2020.

Obzor 2020. (Horizon 2020)  okvirni  je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti prijašnjeg Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) te EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Struktura Obzora 2020. temelji se na trima glavnim prioritetima: Izvrsna znanost, Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi.

 

Obzor 2020. pridonosi ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija,  te izgradnji Europskog istraživačkog prostora.

 

Misao vodilja novog okvirnog programa jest nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranje u buduće poslove i razvoj, rješavanje pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanje globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

 

U zemljama članicama programa uspostavljaju se nacionalne potporne strukture sastavljene od više nacionalnih osoba za kontakt za pojedina tematska područja, čija je zadaća informirati i savjetovati potencijalne prijavitelje. U Hrvatskoj je za strateško upravljanje programom nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a najveći je dio nacionalne potporne strukture uspostavljen pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

 

www.obzor2020.hr

EURAXESS

EURAXESS je program Europske unije namijenjen povećanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. EURAXESS mreža se sastoji od 40 europskih zemalja i preko 260 EURAXESS centara u svim većim europskim gradovima.

 

Euraxess uslužni centar pomaže stranim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim njima, ovaj program pomaže hrvatskim istraživačima kako bi se bolje informirali o mogućnostima istraživanja u inozemstvu, međunarodnoj suradnji te  financijskoj pomoći i stipendijama.

 

www.euraxess.hr

Rezultati dosadašnjeg sudjelovanja Republike Hrvatske u programima EU u području znanosti
Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj 2007.-2013. 
Pokazatelji

Ukupno za razdoblje 2007. – 2013.
Financijski doprinos RH za sudjelovanje

48,9 mil EUR

[od čega 29,5 mil EUR iz Državnog proračuna, a 19,4 mil EUR sufinancirano sredstvima predpristupnog fonda IPA]

Iznos ugovorenih sredstava

89,7 mil EUR
Stopa ugovorenosti u odnosu na ukupan iznos financijskog doprinosa RH  183 %
Broj odobrenih projekata s partnerima iz RH

 308
Broj sudionika – ustanova iz RH
 
 392
Stopa uspješnosti prijavljenih projekata iz RH

Stopa uspješnosti prijavljenih projekata iz zemalja članica EU

16,99 %

 

  

21,60 %

Stopa uspješnosti prijava s koordinatorom iz RH

Stopa uspješnosti zemalja članica EU

10,67 %

 

  

18,38 %

Sedmi okvirni program (Seventh Framework Programme, FP7) bio je najveći program Unije u području istraživanja i tehnološkog razvoja u razdoblju od 2007. do 2013. godine. FP7 je važan instrument razvoja malih i srednjih poduzeća iz RH koja su u okviru ovog programa osigurala 15,9 milijuna eura.