Europass jezična putovnica

Europass jezična putovnica

Europass jezična putovnica Vam omogućuje detaljno opisivanje svojega znanja stranih jezika, što je posebno važno za rad i obrazovanje u Europi. U svrhu samoocjenjivanja svoje jezične kompetencije na raspolaganju Vam je tablica s detaljnim opisom stupnjeva. Ovaj dokument također možete izraditi na dva načina - ispuniti ga online slijedeći upute i primjere ili ga preuzeti sa stranice i zatim ispuniti.

Kutak za studente

Kutak za mlade