Europass dopunska isprava o studiju

Europass dopunska isprava o studiju

Europass dopunska isprava o studiju pruža informacije o postignutim rezultatima u ustanovama visokog obrazovanja na transparentan i usporediv način u cijeloj Europi.
Izdaje se osobama koje su završile studij na nekoj od visokoobrazovnih ustanova, a cilj joj je pružiti dodatne informacije o stečenim kvalifikacijama, osobito poslodavcima i obrazovnim ustanovama u inozemstvu.


Treba istaknuti da je izdaje visokoobrazovna institucija na kojoj je stečena izvorna diploma i ona ne zamjenjuje originalnu diplomu niti jamči njezino automatsko priznavanje.

 

Ovdje doznajte više o Dopunskoj ispravi o studiju.

Kutak za studente

Kutak za mlade