Programi u području mladih

Erasmus+

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Na razini Europske unije za provedbu Erasmusa+ izdvojeno je oko 14,7 milijardi eura. Programski proračun RH u 2014. godini iznosio je više od 13 milijuna eura te se očekuje da će programska sredstva postupno rasti u sljedećim godinama.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije nacionalna je agencija za Erasmus+. Agencija informira i savjetuje, raspisuje javne natječaje za dodjelu financijske potpore za aktivnosti mobilnosti i strateških partnerstava, ugovara i financira projekte te nadzire i prati njihovu provedbu. Dio aktivnosti programa Erasmus+ provedbeno je centraliziran za sve zemlje sudionice programa. Centralizirane aktivnosti provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije - EACEA (eacea.ec.europa.eu).

 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. 

 

Za područje mladih dostupne su  brojne mogućnosti grupne i pojedinačne mobilnosti mladih i osoba koje rade s mladima. Mladi mogu otići na razmjenu, volontirati, komunicirati s donositeljima odluka ili biti dio inicijative mladih. Osobama koje rade s mladima dostupna su stažiranja, osposobljavanja, seminari i studijski posjeti. Ovisno o tipu aktivnosti projekt mogu prijaviti pravne osobe i neformalne skupine mladih. Sve aktivnosti dostupne su i za suradnju sa susjednim zemljama EU-a odnosno zemljama jugoistočne Europe, istočne Europe i Kavkaza te mediteranskim zemljama Azije i Afrike. Zainteresirani pojedinci mogu se javiti organizacijama u svojoj sredini kako bi se uključili u pripremu Erasmus+ projekta.

 

Erasmus+ također nudi mogućnosti rada na zajedničkim međunarodnim projektima dogovorenima između organizacija koje se na bilo koji način bave obrazovanjem i osposobljavanjem ili radom s mladima. To među ostalim uključuje i lokalne i regionalne vlasti, komore, poduzeća te ustanove u kulturi. Ovakva je suradnja moguća u  obliku strateških partnerstava čiji su prioriteti razvoj osnovnih i transverzalnih vještina, posebno poduzetništva te jezičnih i digitalnih vještina; razvoj novih i inovativnih pristupa učenju i podučavanju; integracija digitalnih znanja i vještina u podučavanju, osposobljavanje i rad s mladima; jačanje kapaciteta ustanova i organizacija; projekti koji promiču ravnopravnost, uključivanje i ciljne aktivnosti za posebne skupine.

Eurodesk

Eurodesk centar Hrvatska dio je europske informacijske mreže za mlade čija je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja. Eurodesk uređuje sadržaj Europskog portala za mlade, višejezičnog informacijskog servisa Europske komisije za mlade na kojem se mogu naći informacije o učenju, radu, volontiranju, stipendijama, putovanju i ostalim mogućnostima za mlade u Europi.

Youthpass

YOUTHPASS je instrument programa Erasmus+ za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje postignuća u procesu neformalnog učenja za sve sudionike u projektima programa.

Cilj mu je doprinijeti prepoznavanju neformalnog učenja i iskustava koja su stečena kroz sudjelovanje u projektima.

Rezultati dosadašnjeg sudjelovanja RH u programu EU u području mladih
Program Mladi na djelu 2009.-2013.
Pokazatelji Ukupno za razdoblje 2009. – 2013.
Programska sredstva raspoloživa RH 5,59 mil EUR
Iznos ugovorenih sredstava 5,23 mil EUR
Stopa ugovorenosti 93,5%
Broj ugovorenih projekata prijavitelja iz RH 400 projekata

 

U razdoblju od 2007. do 2013. godine Program Mladi na djelu bio je najveći program Unije u području mladih. Hrvatska je u ovom programu sudjelovala djelomično od 2009. godine, a od 2011. punopravno. Sredstva za sudjelovanje u programu osigurala je RH iz Državnog proračuna, a do pristupanja Uniji dio sredstava za sudjelovanje bio je financiran iz EU predpristupnog fonda IPA. Države članice programa u pravilu mogu iskoristiti sredstva do raspoloživog programskog iznosa za pojedinu zemlju. 

Kutak za studente

Kutak za mlade