Zaposli se u Agenciji

Zaposli se u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
 1. Kakve zaposlenike priželjkujemo?

 

 • Školovane i svestrane osobe koje brzo usvajaju nova znanja
 • Pouzdane, stabilne i odgovorne osobe
 • Entuzijaste kojima nije bitan samo vlastiti uspjeh nego i opće dobro
 • Kreativne osobe koje uvijek imaju dovoljno ideja da posao učine zanimljivim
 • Motivatore (pokretače) razvojnih procesa
 • Osobe koje uče i od kojih se uči
 • Osobe s razvijenim vještinama komunikacije i prezentacije
 • Osobe sa smislom za davanje i primanje konstruktivne kritike

 

 

 1. Koje predrasude morate odbaciti ako se želite zaposliti u AMPEU?

 

 • Javne službe su dosadne i neefikasne
 • Plaće u javnoj službi koja posluje s Europskom komisijom su zasigurno više od hrvatskog prosjeka
 • S diplomom se proces učenja završava
 • Uspjeh pojedinca je važniji od uspjeha cjeline
 • Profesionalna edukacija djelatnika nagrada je samo za poslodavca
 • Sigurnost koja im je zajamčena radnim mjestom rezultira manjim trudom

 

 1. Posao u AMPEU nije za tebe ako:

 

 • Želiš uspjeti na brzinu
 • Obogatiti se ili proslaviti
 • Ne prihvaćaš kritike ni sugestije
 • Ne voliš putovanja i izazove
 • Nisi timski igrač
 • Ne poštuješ poslovni bonton

 

 1. Ako...

 

... s obzirom na sve navedeno smatraš da si idealan kandidat za rad u AMPEU, pošalji svoj životopis i otvorenu molbu na zivotopis@mobilnost.hr (u predmet e-maila molimo navesti svoje ime i prezime i željeno zaposlenje/zanimanje).

Temeljem dostavljenog životopisa ažurirat ćemo našu bazu podataka o osobama zainteresiranima za rad u AMPEU. U slučaju potrebe za stalnim novim radnim mjestima po objavi javnog natječaja ili za povremene usluge proslijedit ćemo obavijest osobama koje su registrirane u navedenoj bazi.

 
Opis poslova u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Posao u Agenciji dijeli se na nekoliko tipova:

 

a) Rad na programima mobilnosti
b) Rad na financijama vezanim za programe mobilnosti
c) Rad u računovodstvu
d) Rad na pravnim i općim pitanjima
e) Odnosi s javnošću.

 

 

a) Rad na programima mobilnosti podrazumijeva, među ostalim:

 

 • Vođenje određenog broja projekata za koje djelatnik priprema svu dokumentaciju, od obavijesti o primitku do naloga za isplatu - administrativni poslovi (priprema dopisa, odluka i ugovora)
 • Evaluaciju određenog broja projekata prema zadanim pravilima 
 • Evaluaciju završnih izvješća projekata
 • Vođenje evidencije o svim rokovima tijekom provedbe projekata
 • Pregledavanje dokumentacije svojih kolega - sudjelovanje u sustavu unutarnjih kontrola
 • Unos podataka u Sustav upravljanja informacijama
 • Kontrola Sustava upravljanja informacijama
 • Svakodnevna komunikacija s korisnicima - savjetovanja, odgovaranja na upite (osobno, telefonski, e-mailom)
 • Priprema prezentacija i prezentiranje programa koje AMPEU provodi
 • Priprema izvještaja prema Europskoj komisiji i nadležnim tijelima
 • Izrada informativnih materijala o programima
 • Sudjelovanje u organizaciji različitih promotivnih i informativnih događanja
 • Sudjelovanje u radnim skupinama ostalih tijela državne i javne uprave
 • Sudjelovanje na sastancima i radionicama u zemlji i inozemstvu
 • Planiranje rada na tjednoj, 6-mjesečnoj i godišnjoj osnovi
 • Planiranje potrebnih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti
 • Proučavanje i praćenje relevantnih strateških dokumenata
 • Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata

 

b) Rad na financijama vezanim za programe mobilnosti podrazumijeva, među ostalim:

 

 • Planiranje troškova vezanih za provedbu aktivnosti i njihovo praćenje
 • Uspoređivanje troškova prema dva sustava evidentiranja - EU i HR
 • Dvostruko vođenje evidencije o izvršenim transakcijama - EU i HR
 • Analiza završnih izvješća
 • Priprema i kontrola isplata korisnicima
 • Priprema i kontrola naloga za povrat sredstava
 • Unos podataka u Sustav upravljanja informacijama
 • Redovito usklađivanje računovodstvenog sustava i Sustava upravljanja informacijama
 • Odlazak na revizorske i nadzorne posjete korisnicima
 • Izvještavanje o provedenim nadzornim aktivnostima
 • Priprema izvješća prema Europskoj komisiji i nadležnim tijelima
 • Suradnja s vanjskim revizorskim kućama

 


c) Rad u računovodstvu podrazumijeva, među ostalim:

 

 • Obračun plaća
 • Knjiženje računa i izvoda i njihova kontrola
 • Priprema izvješća i obrazaca
 • Obračuni ugovora o djelu, putnih naloga itd.
 • Vođenje blagajne
 • Vođenje podataka u SAP-u
 • Vođenje evidencije oslobođenja od PDV-a

 


d) Rad na pravnim i općim pitanjima podrazumijeva, među ostalim:

 

 • Kontrola ugovora i dokumenata vezanih za projekte
 • Priprema ugovora za vanjske suradnike i pravne osobe s kojima Agencija surađuje 
 • Pravno savjetovanje vezano za radno i obvezno pravo
 • Izrada pravnih dokumenata - općih akata Agencije
 • Vođenje postupaka javne nabave
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Vođenje raznih evidencija vezanih uz rad djelatnika
 • Osiguravanje materijalnih uvjeta za poslovanje Agencije (naručivanje uredskog materijala i opreme, organizacija sl. putovanja i dr.) 
 • Zaprimanje prijava za natječaje i projekte
 • Vođenje urudžbenog zapisnika i rad na poslovima pisarnice
 • Arhiviranje urudžbiranog gradiva
 • Prikupljanje ponuda za različite potrebe AMPEU-a

 

 

e) Rad na odnosima s javnošću podrazumijeva, među ostalim:

 

 • Priprema informativnih i promotivnih događanja
 • Priprema informativnih i promotivnih materijala
 • Praćenje potrošnje sredstava namijenjenih za događanja i materijale
 • Pisanje priopćenja za javnost i tekstova za medije
 • Održavanje kontakata s tijelima državne i javne uprave te medijima
 • Predstavljanje Agencije na raznim događanjima
 • Izrada komunikacijske strategije i praćenje akcijskog plana
 • Traženje inovativnih načina za predstavljanje Agencije
Natječaji za zapošljavanje

Otvoreni natječaji za zapošljavanje:

 

Savjeti za prijavu na natječaj za zapošljavanje

Što treba sadržavati prijava na natječaj za zapošljavanje?

 

Motivacijsko pismo - kojim nam dajete odgovor na pitanje zašto ste baš vi idealan kandidat za radno mjesto na koje se prijavljujete. Obratite pažnju na formu, gramatiku i pravopis.

 

Prilikom pisanja motivacijskog pisma rukovodite se sljedećim pitanjima:

 • Koja je moja motivacija za rad na radnom mjestu za koje se prijavljujem?
 • Zašto smatram da sam kvalificiran/a za radno mjesto na koje se prijavljujem?
 • Zašto smatram da baš ja mogu doprinijeti radu Agencije.

 

Europass životopis na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Preslika osobne iskaznice/putovnice/domovnice.

 

Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili svjedodžbe o završnom radu za radna mjesta za koja je uvjet srednja stručna sprema odnosno preslika diplome/potvrde o završenom studiju za radna mjesta za koja je uvjet visoka stručna sprema; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj).

 

Dokaz o radnom stažu (potvrda ili e-zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i stupanj stručne spreme).

 

Preslika uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

Savjeti za online prijavu:

 

 • Odaberite pregledne i čitljive dokumente koje prilažete uz prijavu.
 • Dozvoljeni formati za dokumente su: jpeg, jpg, jpe, png, gif, pdf, doc, docx.
 • Veličina dokumenta ne smije prelaziti 5 MB po datoteci.

Kutak za studente

Kutak za mlade