Uvodna riječ

Poštovani posjetitelji,

 

želim vam toplu dobrodošlicu na naše mrežne stranice te vam zahvaljujem na interesu za naš rad.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osnovala ju je Vlada RH potkraj 2007. godine u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu dvaju najvećih programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja – Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu.

 

Naš se prvotni programski portfelj s vremenom prirodno širio te sada obuhvaća cijeli niz programa u području obrazovanja, znanosti i inovacija te podrške razvoju politika za mlade.

 

Godine 2015. bilježimo osmu obljetnicu postojanja – radosno i, vjerujemo, uspješno. Procjenjujemo da će u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu – do potpunog završetka svih financiranih projekata krajem 2015. – ukupno biti odobreno više od 1800 projekata uz sudjelovanje oko 26 000 građana Republike Hrvatske. Uvođenjem mobilnosti u svrhu učenja u naše društvo mobilnost je  postala naša poslovna rutina, pretočena u visoki postotak iskorištenosti programskih sredstava od prosječno 98,6 posto, što predstavlja osobit uspjeh Agencije i svih korisnika programa.

 

Drugi dio naše djelatnosti odnosi se na područje znanosti i inovacija. Svjesni smo da je naš doprinos sjajnom uspjehu znanstvene zajednice skroman, no istodobno je i nedvojben. Odlukom o punopravnom stupanju u program FP7 već 2007. godine, ulažući do kraja 2013. više od 36 milijuna eura u obliku nacionalnoga doprinosa, znanstvena je politika hrvatskim istraživačima omogućila da iskažu svoj sjajan potencijal te pridonesu razvoju svoga sektora i društva sudjelovanjem u 232 projekta, uz ugovaranje gotovo 23 milijuna eura projektnih sredstava preko iznosa uplaćenih doprinosa. Tim smo uspjesima djelomice i skromno pridonijeli putem naših potpornih aktivnosti savjetovanja. Međutim, u kontekstu Sedmog okvirnog programa postoje i poslovi koji su uistinu isključivo naš doprinos. U tom smo pogledu posebno ponosni na uspostavu uslužnog centra za mobilnost istraživača - centra Euraxess.

 

Godine 2014. započeli smo s novim ciklusom programa Unije za razdoblje od 2014. do 2020. - Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja. mladih i sporta te Obzor 2020. u području istraživanja i inovacija, unutar kojeg smo preuzeli poslove većeg dijela nacionalne potporne strukture.

 

Pozivamo vas da se o  našim programima detaljno informirate putem naših mrežnih stranica, javnih događanja te kontaktiranjem naših programskih djelatnika.

 

Veselimo se zajedničkim suradnjama i, vjerujemo, kvalitetnoj potpori koju ćemo vam pružiti.

 

Završno, želimo vam  puno uspješnih prijava i ostvarenih projekata. U tom procesu na raspolaganju smo vam pri svakom vašem koraku.

 

mr. sc. Antonija Gladović

ravnateljica

Kutak za studente

Kutak za mlade