Dokumenti

Ostali dokumenti Agencije

 

 

 

 

 

 

 
Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade, donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH, br. 172/03. i 144/10.), a u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoga nadleštva iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te ih ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.


U nastavku se nalaze planovi nabave, kao i pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije.

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, kako slijedi:

 

Competitio savjetovanje d.o.o., Novoselečki put 93c, 10040 Zagreb

 

 

 

 

 

Kutak za studente

Kutak za mlade