Dokumenti

Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade, donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH, br. 172/03. i 144/10.), a u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoga nadleštva iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te ih ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.


U nastavku se nalaze planovi nabave, kao i pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije.

 

  • Plan nabave AMPEU za 2017. (pdf, csv)
  • Prve Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (pdf, csv)
  • Druge Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (pdf, csv)

 

 

 

 

 

Temeljem članka 13., stavka 9. Zakona o javnoj nabavi, Agencija za mobilnost i programe EU objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - OUSRH).

 

 

Kutak za studente

Kutak za mlade