Erasmus Days

Dan inspiracije (Inspiration Day) 2018.

Zagreb, 12. listopada 2018. - Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) organizirala je 12. listopada 2018. u Zagrebu Dan inspiracije (Inspiration Day) u suradnji sa Zagrebačkim inovacijskim centrom. Dan inspiracije (Inspiration Day) središnji je događaj na području Hrvatske u povodu Dana Erasmusa koji se diljem Europe obilježava 12. i 13. listopada. Tijekom Dana Erasmusa građani sudjelovanjem u brojnim događajima u europskim gradovima imaju priliku doznati više o rezultatima projekata programa Erasmus+ te se nadahnuti na vlastito sudjelovanje u ovom najvećem programu Europske unije namijenjenom obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu. Više o ovoj temi: http://mobilnost.hr/hr/informativne-i-promotivne-aktivnosti/dan-inspiracije-inspirativne-ideje-za-erasmus-u-podrucju-strukovnog-obrazovanja-i-osposobljavanja/