HOME / Novosti /
Seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama na temu profesionalnog usmjeravanja

Seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama na temu profesionalnog usmjeravanja

Dvodnevni seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama održan je 19. i 20. ožujka 2018. u Zagrebu u organizaciji Euroguidance centra Hrvatska. Seminar koji uključuje radionice, predavanja i rad u manjim grupama bio je namijenjen psiholozima i pedagozima u osnovnim školama, a sudjelovalo je oko 50 sudionika.

 

Svrha je seminara produbiti znanja psihologa i pedagoga potrebna za pružanje podrške učenicima pri njihovom profesionalnom usmjeravanju, razvoju vještina planiranja karijere te odabiru daljnjeg obrazovanja. U okviru seminara prikazane su metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima, učiteljima i roditeljima. Seminar je bio usmjeren na metode poticanja karijerne zrelosti učenika, procjenu individualnih sposobnosti i osobina učenika u svrhu karijernog savjetovanja.

 

 

Euroguidance centar Hrvatska dio je europske mreže centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskoj i mobilnost u svrhu učenja.

 

Predavanja su održale prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Iva Šverko, dr.sc. Toni Babarović s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, te Marijana Dodigović, Sanja Ježić iz Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri – Varaždin.

 

 

 Prezentacije su dostupne na poveznici

datum početka: 19.03.2018.
datum objave: 21.03.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade