HOME / Novosti /
Sastanak sedam partnerskih nacionalnih agencija u projektu „Youth for Human Rights“

Sastanak sedam partnerskih nacionalnih agencija u projektu „Youth for Human Rights“

 

Zagreb, rujan 2017. - Od 18. do 20.9. u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) održan je sastanak sedam partnerskih nacionalnih agencija u projektu „Youth for Human Rights“. Uz AMPEU, u projektu koji koordinira estonska nacionalna agencija Archimedes Foundation, sudjeluju i njemačka, austrijska, belgijska, latvijska, slovačka te francuska nacionalna agencija.

 

Na sastanku su rezimirani dosadašnji rezultati projekta (mapiranje postojećih praksi edukacije o ljudskim pravima i formiranje međunarodne grupe stručnjaka)

te konkretizirani budući projektni koraci (razvijanje novog modela edukacije o ljudskim pravima u području neformalnog učenja i mladih).

 

Zainteresirani sudionici iz Hrvatske moći će se tijekom 2018. u okviru projekta prijaviti za sudjelovanje u nizu nacionalnih i međunarodnih aktivnosti: treninzima za trenere i osobe koje rade s mladima te konferencijama za umrežavanje i poticanje suradnje između aktera u području ljudskih prava.

 

 

 

datum početka: 18.09.2017.
datum objave: 22.09.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade