HOME / Novosti /
Publikacija mreže Eurydice Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2019 Edition

Publikacija mreže Eurydice Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2019 Edition

Važnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prepoznata je u pružanju dobrog temelja za cjeloživotno učenje i razvoj. Drugo izdanje publikacije mreže Eurydice prikazuje napredak postignut u ključnim područjima kvalitete koja su identificirana u Preporuci Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Izvješće pruža uvid u pokazatelje koji se odnose na ključna područja kvalitete u upravljanju, dostupnosti, kvalifikacijama i obrazovanju osoblja, obrazovnim smjernicama kao i evaluaciji i praćenju. Kada se ključna područja prikazana u publikaciji povežu, ona predstavljaju pristup koji u središte stavlja dijete. Naglasak se postavlja na međusobnu povezanost politika u različitim područjima. Važnost uključenosti djece u predškolsko obrazovanje posebno je naglašena s obzirom na to da se visokokvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje smatra jednim od boljih načina za povećanje pravednosti i jednakosti u društvu prema tumačenju autorica publikacije.

 

Prvi dio publikacije daje uvid u komparativne informacije o trenutnim politikama u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Europi, a drugi dio daje prikaz ključnih obilježja nacionalnih sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Publikacija pruža korisne informacije donositeljima politika, istraživačima i znanstvenicima, osobama zaposlenim u dječjim vrtićima te roditeljima djece predškolske dobi.

 

Obuhvat izvješća vrlo je širok te pokriva odgoj i obrazovanje koje pružaju ustanove (centre-based provision) i odgoj i obrazovanje koje pružaju pojedinci u okviru svog doma (home-based provision). U publikaciji se nastoji obuhvatno prikazati javno regulirani odgoj i obrazovanje u javnom i privatnom sektoru u 38 europskih zemalja (43 obrazovanja sustava) koje sudjeluju u programu Erasmus+. Prikazuju se informacije za 28 članica Europske unije te Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

 

Publikaciju možete pronaći klikom na sliku.

 

datum objave: 04.07.2019.