HOME / Novosti /
Prvi natječaj Fonda Europskoga gospodarskog prostora za regionalnu suradnju

Prvi natječaj Fonda Europskoga gospodarskog prostora za regionalnu suradnju

Objavljen je prvi natječaj Fonda Europskoga gospodarskog prostora (EEA) za regionalnu suradnju u kojem su određena sredstva u iznosu od 15 milijuna eura s očekivanom vrijednošću projekata najmanje milijun eura. Rok za prijavu je 1. srpnja 2018., a početak provedbe planira se za 2019. godinu.

 

Projekti moraju biti regionalnog prekograničnog ili transnacionalnog obilježja te uključivati ​​partnere iz najmanje triju zemalja i aktivnosti u različitim zemljama. Prihvatljivi subjekti su šire definirani nego u drugim fondovima EEA i Norveške, a uključuju i subjekte u zemljama koje graniče s Europskom unijom.

 

Fond za regionalnu suradnju, predstavljen 24. siječnja 2018. u prostorijama Norveške kuće u Bruxellesu, sa ukupno 34,5 milijuna eura podupire regionalne prekogranične i transnacionalne projektne inicijative koje promiču zajednička rješenja zajedničkih europskih izazova. Cilj je Fonda jačanje prekogranične i transnacionalne suradnje između tri države donatora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna), 15 država članica EU-a koje su korisnice Fonda Europskoga gospodarskog prostora i deset država koje nisu članice EU-a (Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina). Darovnice Europskoga gospodarskog prostora (EEA) i Kraljevine Norveške predstavljaju financijski doprinos triju država smanjivanju ekonomskih i društvenih nejednakosti u Europi i državama donatoricama te zemljama korisnicama u sjevernoj, središnjoj i južnoj Europi.

 

U sklopu Fonda za regionalnu suradnju financira se pet prioritetnih područja:

  • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  • društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva
  • okoliš, energetika, klimatske promjene i ekonomija niskog ugljika
  • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode
  • pravosuđe i unutarnji poslovi.

 

Pravila, procedure i sve druge informacije vezane uz  Fond za regionalnu suradnju i natječaj dostupni su na sljedećim poveznicama:

 

https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation

 

https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation

 
datum objave: 02.02.2018.