Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Obavijest o produljenju roka za prijavu na Erasmus+ Ključnu aktivnost 2 – KA229 Školska partnerstva
-- više --
Seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama na temu profesionalnog usmjeravanja
-- više --
Euraxess i Obzor 2020. u prvoj polovini 2018.
-- više --
Euroguidanceovi dvodnevni seminari za pedagoge u osnovnim i srednjim školama
-- više --
Radionice pisanja projekata za mobilnost osoba koje rade s mladima
-- više --
<<<1 - 5 / 126>>>
Obavijesti
AMPEU na ovogodišnjem Sajmu stipendija u Zadru
-- više --
Virtualna razmjena Erasmus+
-- više --
Produljenje roka za prijavu za stipendije Vlade Mađarske za istraživački boravak
-- više --
Hrvatski volonteri Erasmus studentske mreže dobili četiri nagrade
-- više --
ESN Youth Academy – radionice za studente u četiri hrvatska grada
-- više --
<<<1 - 5 / 212>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade