HOME / Novosti /
Počinje provedba nove Strategije EU-a za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine

Počinje provedba nove Strategije EU-a za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine

Krajem studenog 2018., na sjednici Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije, usvojena je Strategija EU-a za mlade, za nadolazeće osmogodišnje razdoblje. Ovim se dokumentom želi uspostaviti okvir provedbe različitih politika na razini Europske unije, koje doprinose boljim uvjetima života mladih ljudi u toj zajednici te otvaraju veće mogućnosti za mlade diljem Europske unije i susjednih joj zemalja. Ovim dokumentom želi se mladima dati prilika da postanu aktivni građani Europske unije, te doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva i diskriminacije među mladima.

 

Strategiju prate i 4 dodatka: jedan posvećen obnovljenom okviru za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima koji mijenja svoj naziv u dijalog EU-a s mladima, dodatak posvećen kreiranju nacionalnih planova za provedbu Strategije EU-a za mlade na razini država članica EU, ciljevi za mlade osmišljeni u sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga i trogodišnji plan provedbe Strategije EU-a za mlade, za period od 2019. do 2021. godine.

 

Tekst Strategije EU-a za mlade na engleskom jeziku možete pronaći ovdje.

 

Osmišljavanju Ciljeva za mlade značajno je doprinijelo i više od 2 500 mladih iz Hrvatske, koliko ih se kroz konzultacije u sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga uključilo u proces izrade nove EU strategije za mlade. Ciljeve za mlade na hrvatskom jeziku dostupni su ovdje. Uz podršku Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima u Hrvatskoj snimljen je i kratak video s ciljem predstavljanja Ciljeva za mlade, koji se može pogledati ovdje.

 

datum objave: 09.01.2019.