HOME / Novosti /
Obzor 2020. i Euraxess u prvoj polovini 2018.

Obzor 2020. i Euraxess u prvoj polovini 2018.

Od početka provedbe programa Obzor 2020. do 20. ožujka 2018. Europska komisija financirala je projekte u sklopu tog programa s 51 mil. eura te odobrila 257 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s ukupno 346 sudjelovanja organizacija iz Republike Hrvatske. U prvom tromjesečju 2018. odobreno je i financirano 2,4 milijuna eura za 10 projekata s ukupno 13 sudjelovanja organizacija iz Hrvatske.

 

Prema visini dodijeljenih sredstava po organizaciji od početka programa do ožujka 2018. najveći je uspjeh ostvario Institut Ruđer Bošković (6,7 mil. eura) koji sudjeluje u 16 projekata, Fakultet elektronike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu (4,1 mil. eura) koji sudjeluje u 15 projekata te Genos za vještačenje i analizu (2,2 mil. eura) koji sudjeluje u 5 projekata.

 

Nadolazeće Obzor 2020. aktivnosti

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Europskom komisijom organizirat će 25. travnja 2018. godine konferenciju „Obzor 2020. komunikacijsku kampanju za pravna i financijska pitanja“. Svrha konferencije jest smanjivanje broja grešaka kod prijavljivanja troškova Obzor 2020. projekata. Prijave za konferenciju otvorene su do 10. travnja 2018. godine, a više informacija dostupno je na nacionalnoj mrežnoj stranici programa Obzor 2020. (poveznica). 

 

Također, Agencija će u svibnju u suradnji s Hrvatskim poglavljem Marie Curie Alumni Association organizirati radionicu o odgovornom istraživanju i istraživačkom integritetu u Obzor 2020. projektima te radionicu za pisanje projektnih prijava za individualne stipendije. Natječaj za individualne stipendije otvara se 12. travnja 2018. te je namijenjen iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu.

 

Održane Obzor 2020. aktivnosti

 

Od prethodnih aktivnosti programa Obzor 2020. izdvajamo Nacionalni informativni dan Obzora 2020. za područje šestog društvenog izazova na kojemu je predstavnica iz Europske komisije Raffaella Greco Tonegutti predstavila teme novog radnog programa za 2018. - 2020. za područje "Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva".

 

U prosincu je Ministarstvo znanost i obrazovanja organiziralo Nacionalni informativni dan za područje Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (FET). U okviru FET područja financiraju se projekti interdisciplinarne suradnje kako bi se novo znanje i inovativne ideje pretočile u održive osnove koje otvaraju put prema realizaciji novih tehnologija.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je 15. prosinca na Step Ri znanstveno-tehnologijskom parku na Sveučilištu u Rijeci informativni dan "Društveno-ekonomske i kulturne transformacije" u programu Obzor 2020. Informativni dan bio je usmjeren na Europu u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva te Znanost s društvom i za društvo.

 

Na Sveučilištu u Zagrebu 19. siječnja je u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije održan informativni dan za područje LEIT: ICT u Obzoru 2020. Okupljeni su se upoznali s European data infrastructure i HPC te s uspješnim projektima L4MS i CRISS.

 

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2.veljače održan je nacionalni informativni dan za područje Pametnog, zelenog i integriranog prometa Obzora 2020. Predstavljen je novi radni program za područje Pametnog, zelenog i integriranog prometa Obzora 2020. te predstojeće teme i natječaji koji će se financirati u 2018. i 2019. godini, kao i pozitivna iskustva uspješnih prijavitelja u Obzoru 2020. te iskustva evaluatora.

 

 

U organizaciji Ministarstva znanost i obrazovanja održana su tri nacionalna informativna dana -  za područja Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine, Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života te Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije je od 14. do 16. ožujka organizirala međunarodni sastanak i trening Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt okupivši 34 sudionika iz 25 europskih zemalja i pridruženih država članica Obzoru 2020 koji su se upoznali s iskustvima znanstvene komunikacije iz hrvatske perspektive te prošli kroz trening o istraživačkom integritetu.

 

Euraxess aktivnosti

 

EURAXESS uslužni centar Zagreb pri Agenciji za mobilnost i programe EU organizirao je potkraj 2017. godine tradicionalno druženje sa stranim istraživačima i njihovim obiteljima koji trenutačno borave i rade u Hrvatskoj. Svrha je takvih druženja međusobno povezivanje, upoznavanje i razmjena kontakata među stranim istraživačima kako bi se olakšala njihova prilagodba novom okruženju i sredini.

 

 
 
 
datum objave: 21.03.2018.