HOME / Novosti /
Mreža Eurydice objavila je publikaciju Eurydice Brief - Citizenship Education at School in Europe – 2017

Mreža Eurydice objavila je publikaciju Eurydice Brief - Citizenship Education at School in Europe – 2017

Mreža Eurydice objavila je prvu ovogodišnju publikaciju – Eurydice Brief - Citizenship Education at School in Europe – 2017 koja predstavlja sažetak glavnih nalaza izvještaja objavljenog u studenom 2017. godine. Izvještaj Citizenship Education in Europe treći je Eurydiceov izvještaj o ovoj temi te ukazuje na kontinuirani interes europskih i nacionalnih vlasti te na potrebu za pružanjem relevantnih i ažuriranih podataka o trenutnoj strukturi, sadržaju i načinu prenošenja znanja o temama iz područja građanskog odgoja i obrazovanja svim dionicima.

 

U sažetku se naglašavaju razlike među propisima i preporukama pojedinih država vezanim uz građanski odgoj i obrazovanje koje mogu imati utjecaja na implementaciju u školama.

 

Glavne teme publikacije su sljedeće:

  • O čemu je riječ u građanskom odgoju i obrazovanju?
  • Organizacija nastavnog plana i programa
  • Učenje o građanstvu u učionici i izvan nje
  • Procjena građanskog odgoja i obrazovanja
  • Osposobljavanje nastavnika i ravnatelja.

 

 

datum objave: 09.02.2018.