Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Obavijest o dodjeli financijske potpore u programu Europske snage solidarnosti za projektne prijedloge za aktivnosti Volonterski projekti, Stažiranje i zaposlenje te Projekti solidarnosti, rok 16. listopada 2018.
-- više --
Odluka o poništenju dijela natječaja za zapošljavanje - prosinac 2018.
-- više --
Poziv na podnošenje projektnih prijedloga za program Europske snage solidarnosti u 2019. godini
-- više --
Održan MSCA ITN i RISE informativni dan
-- više --
Održana Erasmus+ godišnja konferencija za područje visokog obrazovanja
-- više --
<<<1 - 5 / 213>>>
Obavijesti
Javni poziv za iskaz interesa za ambasadore programa Europske snage solidarnosti
-- više --
Radionice pisanja projektnih prijava za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti
-- više --
Radionica pripreme projektnih prijava u sklopu dijaloga s mladima programa Erasmus+
-- više --
Brošura o hrvatskim uspješnicama sudjelovanja u programu Obzor 2020.
-- više --
AMPEU predstavljena na državnom stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola
-- više --
<<<1 - 5 / 276>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade