HOME / Novosti /
Europska komisija objavila je evaluacijsko izvješće programa Erasmus+ sredinom provedbenog razdoblja

Europska komisija objavila je evaluacijsko izvješće programa Erasmus+ sredinom provedbenog razdoblja

Izvješće Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija usvojeno je 31. siječnja 2018. godine te je objavljeno na 23 jezika, među kojima na engleskom i na hrvatskom jeziku. Prateći dokument Izvješća, Radni dokument osoblja Komisije možete pronaći ovdje.

 

Evaluacija programa Erasmus+ temelji se na više od milijun odgovora i povratnih informacija, a posebice na izvještajima programskih država o implementaciji i učinku programa Erasmus+, među kojima i na nacionalnom izvješću Republike Hrvatske koje možete pronaći ovdje te na izvještajima podugovorenog neovisnog vanjskog suradnika.

 

Evaluacija Europske komisije ukazuje da je program Erasmus+ kao i programi prethodnici vrlo koristan sudionicima te da ga javnost vidi kao jednog od najpozitivnijih rezultata europske integracije. Program Erasmus+ ima snažnu dodanu europsku vrijednost, koja nadmašuje mogućnosti pojedinačnih programskih država. Program Erasmus+ pokazao se kao koherentniji, relevantniji, no samo djelomično djelotvorniji i jednostavniji od programa prethodnika.

 

Proračun iznosi 16,45 milijardi eura za razdoblje 2014.–2020. te će do 2020. godine omogućiti mobilnost u svrhu učenja za više od 4 milijuna učenika, studenata, nastavnika i drugog osoblja te će pospješiti internacionalizaciju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, unutar i izvan Europske unije.

 

Kako bi se stvorilo europsko područje obrazovanja, Europska komisija za iduće provedbeno razdoblje predlaže povećanje mobilnosti u svrhu učenja za pojedince, posebice među učenicima, sudionicima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te mladih, a snažan se naglasak stavlja i na inkluzivnost programa nasljednika kako bi se u većoj mjeri uključile ranjive skupine, mlađe generacije i manje organizacije.

 

Nacionalna izvješća drugih programskih država te ostale informacije vezane uz evaluaciju programa Erasmus+ sredinom provedbenog razdoblja možete pronaći na stranicama Europske komisije.

datum objave: 02.02.2018.