HOME / Novosti /
AMPEU sudjelovao u organizaciji međunarodnog seminara u Bordeauxu 21.-23. ožujka pod nazivom „Training seminar for impact and dissemination on strategic partnerships“

AMPEU sudjelovao u organizaciji međunarodnog seminara u Bordeauxu 21.-23. ožujka pod nazivom „Training seminar for impact and dissemination on strategic partnerships“

Od 21. do 23. ožujka 2018. godine u Bordeauxu se održao međunarodni seminar na temu učinka i diseminacije projekata strateških partnerstava u okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+. Seminar je zajednički organiziralo 5 nacionalnih agencija na čelu s francuskom nacionalnom agencijom Agence Erasmus+ France. Ostali partneri u organizaciji bile su nacionalne agencije iz Hrvatske, Finske, Belgije (flamanska zajednica) i Luksemburga. 

 

Cilj seminara bio je istražiti metodologiju i alate za planiranje, praćenje i mjerenje učinka Erasmus+ strateških partnerstava te za diseminaciju njihovih rezultata kako bi korisnici što uspješnije implementirali projekte imajući u vidu učinak i diseminaciju rezultata projekata već kod pripreme projektnog prijedloga.

 

Na seminaru je sudjelovalo 70 sudionika iz 20 različitih zemalja koji su tijekom dva dana predavanja i interaktivnih radionica imali priliku poslušati predavanja stručnjaka za područje učinka i diseminacije, međusobno razmijeniti iskustva i dobre prakse te se umrežiti za pripremu novih strateških partnerstava.

 

Doc.dr.sc. Branko Ančić s Instituta za društvena istraživanja predstavio je na seminaru rezultate projekta „K internacionalizaciji obrazovanja – Sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje“ te je također vodio radionicu na temu planiranja, praćenja i mjerenja učinka strateških partnerstava u području visokog obrazovanja. Filip Gašparović, voditelj Odjela za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Erasmus+ vodio je istovjetnu radionicu za korisnike iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

Na seminaru je sudjelovalo i troje predstavnika korisničkih organizacija iz Hrvatske koje trenutačno sudjeluju u projektima strateških partnerstava.

 

Krajnji rezultat seminara je tzv. Toolbox koji se sastoji od raznih referentnih dokumenata, primjera dobre prakse i praktičnih alata koji prijaviteljima i korisnicima mogu poslužiti prilikom planiranja, praćenja i mjerenja učinka Erasmus+ projekata i diseminacije njihovih rezultata.

 

Svi materijali i prezentacije sa seminara bit će dostupni na mrežnoj stranici seminara koja će biti objavljena naknadno.

 

 

 

 

 

 

datum objave: 12.04.2018.