HOME / Natječaji /
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019.

Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:

 

  1. stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane kandidate mlađe od 35 godina;
  2. stipendije za doktorske studije, za diplomirane kandidate mlađe od 35 godina;
  3. stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate kojima u trenutku početka stipendije doktorat neće biti stariji od tri godine;
  4. stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije i istraživanja na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za kandidate mlađe od 35 godina.

 

Detaljnije informacije dostupne su u priloženim dokumentima na engleskome jeziku i na mrežnoj stranici Državnoga tajništva za obrazovanje i znanost Švicarske: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.

Natječajnu dokumentaciju, koja uključuje prijavne obrasce, zainteresirani kandidati trebaju zatražiti od Švicarskog veleposlanstva. Osoba za kontakt je gosp. Pero Katušić, tel.: +385 1 487 88 16, e-pošta: pero.katusic@eda.admin.ch.

 

Uz prijavne obrasce dostupne pri Švicarskom veleposlanstvu, prijavi je potrebno priložiti ispunjen i otisnut on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici. Obrazac služi kao temelj za elektroničku obradu podataka.

 

Prijavu, s potpunom dokumentacijom na jednome od jezika: njemačkome, francuskome, talijanskome ili engleskome, treba poslati u tri primjerka do 15. studenoga 2017. godine na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb s naznakom: „Za stipendije Švicarske Konfederacije“

 

tel.: + 385 1 5497 896 tel: + 385 1 5005 955

e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnoj stranici Agencije.

 

DOKUMENTI

Application Guidelines for the Academic Year 2018-2019

Fine Arts Scholarships

PhD Scholarships

Postdoctoral Scholarships

Research Scholarships

datum otvaranja: 25.08.2017.
datum zatvaranja: 15.11.2017.
otvoren: Ne
datum objave: 25.08.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade