HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results, Zakopane, Poljska, 8. – 11. svibnja 2019.; NOVO! rok za prijavu: 14.3.2019. godine.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results, Zakopane, Poljska, 8. – 11. svibnja 2019.; NOVO! rok za prijavu: 14.3.2019. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije Vas poziva na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru pod nazivom Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results, koji će se održati u gradu Zakopane u Poljskoj od 8. do 11. svibnja 2019. godine u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Cilj tematskog seminara je korisnicima Erasmus+ programa pružiti priliku za razmjenu iskustva na temu korištenja, održivosti i širenja rezultata projekata, uz pružanje mogućnosti za razmjenu metoda za poboljšavanje održivosti rezultata i stjecanje nadahnjujući znanja i praktičnih kompetencije.

 

Teme i ciljevi koji će biti predstavljeni tijekom tematskog seminara su sljedeći:

 

  1. Razmjena iskustva među sudionicima te doprinos stručnjaka u području održivosti, korištenja i diseminacije rezultat;
  2. Razmjena dobre prakse, alata i pristupa prilikom održavanja, širenja i diseminacije aktivnosti;
  3. Priprema preporuka za buduće korisnike Erasmus+ programa o učinkovitim načinima korištenja i održavanja postignuti rezultat.

 

Očekivani rezultati tematskog seminara: povećanje znanja o učinkovitim alatima i metoda u održavanju i iskorištavanju rezultata projekata; povećavanje znanja i kompetencija za učinkovito korištenje i dijeljenje postignuti rezultata; stvaranje zajedničke prakse u održavanju stečenih rezultata projekata kao i umrežavanje za buduće projekte i aktivnosti.

 

Program događanja započinje 8. svibnja u popodnevnim satima s večerom dobrodošlice, dok je posljednji dan, 11. svibanj, predviđen za odlaske.

 

Ciljana skupina

Tematski seminar namijenjen je predstavnicima organizacija iz različitih sektora kao što je područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i područje odgoja i općeg obrazovanja. Namijenjen je bivšim i sadašnjim korisnicima programa Erasmus+, organizacijama koje već imaju bogato iskustvo u provedbi Erasmus+ projekata, organizacijama koje koriste rezultate proizašle iz projekata u okviru programa Erasmus+, ali i potencijalnim korisnicima rezultata te ostalim relevantnim dionicima (npr. donositeljima odluka u obrazovanju i sl.).

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz cijele Europe, a najviše 4 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, i to 2 sudionika za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 2 sudionika za područje odgoja i općeg obrazovanja.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta u iznosu do 400,00 EUR. Sudionici koji se prijave u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK (ova aktivnost financira se iz proračuna za 2018. godinu te podliježe pravilu o sufinanciranju za tu godinu a temeljem kojega svi sudionici aktivnosti moraju doprinijeti putnim troškovima u potonje navedenom iznosu). Za sudionike koji će biti izabrani iz područja odgoja i općeg obrazovanja troškovi puta su u potpunosti financirani od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije (ova aktivnosti financira se iz proračuna za 2019. godinu u sklopu kojega je ukinuto pravilo o nužnosti sufinanciranja putnih troškova). Troškove smještaja (3 noći), obroka i materijala za seminar financirat će Foundation for the Development of Educational System (FRSE) Polish National Agency (poljska nacionalna agencija).

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

NOVO! Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je produljen do 14. ožujka 2019. godine do kraja dana.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili područje odgoja i općeg obrazovanja).

 

datum otvaranja: 07.03.2019.
datum zatvaranja: 14.03.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 07.03.2019.