HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education, Bonn, Njemačka, 16. – 17. svibnja 2018., rok za prijavu: 10. travnja 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education, Bonn, Njemačka, 16. – 17. svibnja 2018., rok za prijavu: 10. travnja 2018.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education koji će se održati u Bonnu, u Njemačkoj od 16. do 17. svibnja 2018. u organizaciji Njemačke akademske službe za razmjenu (DAAD).

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Strateška partnerstva razvila su se u jedan od najpoželjnijih načina financiranja putem Erasmus+ programa. Ti su projekti inovativni i fleksibilni instrumenti za razvoj strategija internacionalizacije. Međutim, veliki izazov u upravljanju projektima strateških partnerstava predstavlja osmišljavanje i provedba strategije koja će osigurati diseminaciju te održivo i dugoročno iskorištavanje rezultata i vidljiv učinak projekta.

 

Svrha je ovog seminara omogućiti razmjenu među koordinatorima i partnerima strateških partnerstava u području visokog obrazovanja na europskoj razini te ih potaknuti na razvijanje novih ideja za učinkovitu strategiju kako bi se prevladali spomenuti izazovi. Sudionici će imati priliku dobiti širi teorijski okvir kao i mogućnost za razmjenu ideja i iskustava te primjera dobre prakse. Naglasak će biti na interaktivnom pristupu i visokoj razini uključenosti svih sudionika.

 

Ciljana skupina

Ciljana skupina seminara su predstavnici visokih učilišta i nacionalnih agencija. Može se očekivati doprinos sudionika u obliku primjera dobre prakse i izrade postera.

 

Broj sudionika

Seminar će okupiti 90 sudionika iz svih europskih zemalja, a 3 mjesta rezervirana su za predstavnike iz Hrvatske iz područja visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Smještaj (dva noćenja), troškove obroka i materijala za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 10. travnja 2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara možete se obratiti na adresu erasmus@mobilnost.hr.

 
datum otvaranja:
datum zatvaranja: 10.04.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 30.03.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade