HOME / Natječaji /
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland“

Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland“

Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje

„Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland“, Dublin, Irska, 26.-28. studenoga 2018. objavljena je ovdje.

 

Privitak 1. Popis prihvaćenih i prijava na rezervnoj listi za sudjelovanje na aktivnosti transnacionalne suradnje „Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland“, Dublin, Irska, 26.-28. studenoga 2018. objavljen je ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 01.10.2018.