HOME / Natječaji /
Javni poziv za iskaz interesa za ECTS stručnjaka u programu Erasmus+

Javni poziv za iskaz interesa za ECTS stručnjaka u programu Erasmus+

Javni poziv za iskaz interesa za ECTS stručnjaka u programu Erasmus+

 

 

U svrhu provođenja edukativnih i promotivnih aktivnosti u području akademskog priznavanja razdoblja mobilnosti u obliku ECTS bodova, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za ECTS stručnjaka u programu Erasmus+.

 

S ciljem promoviranja programa Erasmus+ te edukacije ECTS koordinatora na visokim učilištima o važnosti priznavanja mobilnosti sukladno Vodiču za korisnike ECTS-a iz 2015. godine, Agencija će angažirati ECTS stručnjaka u programu Erasmus+ na području Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. svibnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

 

 

Profil ECTS stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+

 

Prijaviti se mogu ECTS koordinatori s hrvatskih visokih učilišta koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 

- u trenutku prijave prijavitelj/ica najmanje dvije godine vrši dužnost ECTS koordinatora na matičnom visokom učilištu

- poznavanje programa Erasmus+ i ključnih dokumenata vezanih uz priznavanje mobilnosti (Informacijski paket, Ugovor o učenju/stručnoj praksi, Prijepis ocjena)

- prijavitelj/ica aktivno radi na promociji i diseminaciji informacija o programu Erasmus+, posebice korištenju alata ECTS, na svojemu visokom učilištu i u akademskoj zajednici

- visoko razvijene prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine

- spremnost na prijenos znanja.

 

 

Uloge i zadaci ECTS stručnjaka u programu Erasmus+

 

Glavne su uloge ECTS stručnjaka sudjelovanje u promociji programa Erasmus+ na informativnim događanjima te edukacija i podrška potencijalnim i postojećim korisnicima.

 

Erasmus+ stručnjak  će pripremati i voditi osposobljavanja i/ili tematske radionice za ECTS i Erasmus koordinatore, s ciljem upoznavanja s načinom korištenja ECTS alata i razmjene primjera dobre prakse. Organizacija osposobljavanja, osiguravanje prostora i logistička podrška za izvođenje osposobljavanja bit će u nadležnosti Agencije.

Od ECTS stručnjaka u programu Erasmus+ očekuje se da navedene aktivnosti organizira u skladu s prethodno navedenim zadacima, uputama Agencije te ciljevima programa Erasmus+.

 

Naknada i ugovaranje

 

Za svoj rad ECTS stručnjak primit će naknadu. Minimum djelovanja i obveza Erasmus+ stručnjaka i Agencije odredit će se Okvirnim sporazumom između ECTS stručnjaka i Agencije. Sporazum će se sklopiti za razdoblje od 1. svibnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, uz mogućnost produljenja nakon provedene evaluacije uspješnosti rada koja će se izvršiti prije isteka Sporazuma. Agencija ujedno zadržava pravo raskida Sporazuma ako suradnja s ECTS stručnjakom postane neodrživa/nezadovoljavajuća. Svi ostali detalji suradnje, uključujući iznos naknade, bit će detaljno definirani pojedinim ugovorima sa stručnjakom, a temeljem Okvirnog sporazuma. Naknada koju će Agencija isplatiti izabranom ECTS stručnjaku ugovorit će se ovisno o broju i vrsti aktivnosti, a u iznosu od 375,00 do 1.000,00 HRK po pojedinoj provedenoj aktivnosti.

 

Kako se prijaviti?

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (www.mobilnost.hr). Za prijavu na natječaj potrebno je popuniti prijavni obrazac na hrvatskom jeziku (dostupan na poveznici) te uz njega priložiti:

 

- motivacijsko pismo (do 2000 znakova)

- životopis prijavitelja/prijaviteljice u formatu Europass.

 

Rok za podnošenje prijava je 17. travnja 2018. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja molimo dostaviti na sljedeću adresu:

 

Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26, 10000 Zagreb

Za Poziv na natječaj za ECTS stručnjaka u programu Erasmus+

(Kao predmet poruke molimo obvezno naznačite: Poziv na natječaj za ECTS stručnjaka u programu Erasmus+)

 

 

Agencija će razmotriti pristigle prijave te izabrati ECTS stručnjaka na temelju dostavljene natječajne dokumentacije. Obavijest o ishodu javnog natječaja bit će dostavljena svim kandidatima najkasnije 15 dana nakon zatvaranja natječaja.

 
datum otvaranja: 03.04.2018.
datum zatvaranja: 17.04.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 03.04.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade